• Anasayfa
  • |
  • Deprem Sonrası OHAL İlan Edilen İllerde Gerçekleştirilecek İş ve İşlemler

Deprem Sonrası OHAL İlan Edilen İllerde Gerçekleştirilecek İş ve İşlemler

Sayın Üyemiz;

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sayfasında (https://yigm.ktb.gov.tr/TR-337986/deprem-nedeniyle-olaganustu-hal-ohal-ilan-edilen-illerimizdeki-bakanligimizdan-belgelibelge-talebinde-bulunacak-turizm-isletmeleri-ve-seyahat-acentalari-ile-ilgili-duyuru.html) yayımlanan ve Ek'te sunulan 15.02.2023 tarih ve 2023-2 sayılı Genelge'de özetle;

Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan elim deprem afeti sonrası olağanüstü hâl (OHAL) ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Osmaniye, Kilis illerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli / belge talebinde bulunacak yatırım ve işletmeler ile seyahat acenteleri için 01.01.2024 tarihine kadar;

1- Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Turizm Yatırımı Belgesi ve Turizm İşletmesi Belgesine ilişkin her türlü işlemde (belge ve plaket yenilenmesi dahil), başvuru ücreti, belge ve plaket ücreti alınmamasına,

2- Daha önce yapılmış işlemlere dayanılarak verilmiş olan her türlü sürenin ertelenmesi, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 32'nci madde hükmü gereği "Uyarma" ve Kanunun 34'üncü madde hükmü gereği belge iptali yaptırımlarının uygulanmasının ertelenmesine,

3- Seyahat acentelerine ilişkin her türlü işlemde (belge yenilenmesi dahil), başvuru ücreti ve belge ücreti alınmamasına,

4- Talepler ve şikayetler hariç olmak üzere illerde yer alan tesisler ve acentelerin denetim işlemlerinin ertelenmesine,

karar verildiği ve halihazırda verilmiş olan yatırım belgesi sürelerinin ise bir yıl uzatıldığı belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

139_564_deprem_sonras_ohal_ilan_edilen_illerde_ger_ekle_tirilecek_i_ve_i_lemler.pdf