• Anasayfa
  • |
  • Deprem Felaketi Sebebiyle Uygulanacak İşlemler

Deprem Felaketi Sebebiyle Uygulanacak İşlemler

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) Odamıza gönderilen 17.02.2023 tarih ve

1748 sayılı yazıda ; Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atfen depremden etkilenen yükümlülerin mağduriyet yaşamamasını teminen, gümrük rejimleri ve uygulamaları kapsamında yükümlülük getiren ve hak düşümüne sebep olan sürelerin durdurulması/uzatılması ile transit rejimi kapsamındaki bazı para cezalarına dair detaylar yer almaktadır.

TOBB yazısı ile Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine gönderdiği yazı ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

142_572_deprem_felaketi_sebebiyle_uygulanacak_i_lemler.pdf