• Anasayfa
  • |
  • Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliği

Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliği

"Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliği" Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 10.06.2023 tarih ve 32217 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Ek'te sunulmaktadır.

Söz konusu Tebliğ, Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat ve Turizm Bölümlerinde yayınlanmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

435_1587_deniz_turizmi_y_netmeli_i_uygulama_tebli_i.pdf