• Anasayfa
  • |
  • CAN YELEKLERI IŞIKLARI STANDARDI

CAN YELEKLERI IŞIKLARI STANDARDI

İlgi yazı ile, Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 24.04.2007 tarih ve 12896 sayılı yazısından bahisle; 1. 10.2005 tarih ve 25975 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Gemi Teçhizatları Yönetmeliği”nin, teçhizatın gemide daha önce kullanılıp kullanılmaması dikkate alınmadan ve geminin Türkiye’de olup olmadığına bakılmaksızın mevcut Türk gemilerinde kullanılan teçhizata ilişkin hükümleri kapsadığı, 2. Uygulamada ortaya çıkan problemlerin belirlenebilmesi ve genel değerlendirme yapılabilmesi için 11-15 Eylül 2006 tarihleri arasında Bodrum’da yapılan toplantı neticesinde “Gemilerin Teknik Niteliklerine Yönelik Uygulama Kuralları” adı altında bir rehber oluşturulduğu ve Denizcilik Müsteşarlığı Web Sayfasında (www.denizcilik.gov.tr) yayımlandığı, 3. Uluslararası Sözleşmeler kapsamında belge düzenlenmeyen gemiler için ulusal mevzuatımızda herhangi bir test standardı bulunmamakta ve tip onayı sertifikası istenmediği, ancak 11-15 Eylül 2006 tarihleri arasında Bodrum’da yapılan toplantıda “Teknelerde bulunan can yelekleri Denizcilik Müsteşarlığı’nca belirlenecek standartlara uygun ışıkla donatılacaktır” kararı alındığı, 4. Bu itibarla, Gemilerin Teknik Niteliklerine Yönelik Uygulama Kuralları çerçevesinde, gemilerde can yeleği ışık standartlarının TSE EN 394, TS EN ISO 12402-8, MSC 81(70)’den herhangi birine uygun veya Gemi Teçhizatı Yönetmeliği’ne uygunluğunu gösteren “dümen işareti”ne sahip olmasının sağlanması, bu hususta Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlükleri ile bağlısı Liman Başkanlıklarında uygulamada birlikteliğin sağlanması istenmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - İMEAK DTO Şubeleri - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - S/S İstanbul Batı Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Koster Armatörleri Derneği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği - Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası