Bilgi Talebi Hk

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen
24.05.2024 tarih ve 1903935 sayılı özet içeriği aşağıda sunulan yazıda,

İstanbul İli Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliğinin 05.04.2024 tarih ve 2024/GNL.04.03 sayılı yazısına istinaden, Marmara Denizinde yapılan denetimlerde gırgır avcılığı gerçekleştiren balıkçı teknelerinin denize ağ atma ve ağın denizden toplama aşamasında yardımcı bot görevi gören botlara yapılan denetimlerde yeterlikleri olmayan bot görevlilerine cezai işlem uygulandığından bahisle yapılan uygulamanın dayanağının bildirilmesi istenilmiş olup,

Denizcilik Genel Müdürlüğünce yapılan inceleme neticesinde "Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği" "Tanımlar" bölümünün (3-s)  addesi gereği gemiadamı; Geminin kaptanını, zabitlerini, yardımcı zabitlerini, stajyerlerini, tayfalarını ve yardımcı hizmet personelini kapsamakta olup denize elverişlilik belgesinde can kurtarma teçhizatı alt başlığında hizmet/servis botu olarak tanımlı botları kullanacakların da gemiadamı olmaları gerektiği ve yine aynı yönetmeliğin "STCW Sertifika Eğitimleri ve Belgeleri" bölümünün 29 ncu maddesi gereği tüm gemiadamları için;

"a) Denizde kişisel can kurtarma teknikleri eğitimi,
b) Temel ilkyardım eğitimi,
c) Yangın önleme ve yangınla mücadele eğitimi,
ç) Personel güvenliği ve sosyal sorumluluk eğitimi,
d) Cankurtarma araçlarını kullanma yeterliği eğitimlerini içeren denizde güvenlik
eğitimlerini, almak zorundadır." olduğu,

Bu nedenle balıkçı teknelerinde ve denize elverişlilik belgesinde can kurtarma teçhizatı alt başlığında hizmet/servis botu olarak tanımlı botları ve benzerlerini kullanacak gemiadamlarının mevzuat maddeleri gereklerini sağlamaları gerektiği bildirilmektedir. 

Söz konusu Yazı'ya Odamızın web sayfasından (www.denizticaretodasi.org.tr) "Genel/Teknik ve Mevzuat" duyuruları bölümünden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

391_1249_bilgi_talebi_hk.pdf