• Anasayfa
  • |
  • Baltık Denizinde seyir yapan gemiler

Baltık Denizinde seyir yapan gemiler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan ve ekte sunulan 27.09.2022 tarihli ve 640496 sayılı yazıda, Danimarka Denizcilik İdaresi'nden alınan 10.08.2022 tarihli yazısına konu  23 Ekim 2007 tarihli SN.1/Circ.263 IMO sirküleri ile Baltık Denizi girişinde 11 metre ve üzeri drafta sahip gemiler için kılavuz kaptan ile seyir yapılmasının önerildiği; Danimarka sularında seyir yapan Türk Bayraklı gemilerin sadece belirli bölgelerde kılavuz kaptan kullandığı, ancak Danimarka karasularının bazı bölgelerinde bölge koşulları nedeniyle seyir yapmada zorluklar yaşandığı ve bu durumun büyük gemilerde karaya oturma ve çatma gibi deniz kazalarına yol açtığı bildirilerek söz konusu bölgelerde kılavuz kaptan kullanılmasının tavsiyesi konusunda uluslararası bir konsensusun sağlandığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, Baltık Denizi girişi boyunca seyir yapma konusunda 11 metre ve üzeri drafta sahip gemiler için yayınlanan IMO tavsiyelerine uymayan gemilerin, denetim periyoduna bakılmaksızın Paris MoU üye devletleri tarafından ilave liman devleti kontrolüne tabi tutulabileceği belirtilerek konu ile ilgili gemi sahipleri/işleticilerine gerekli duyurunun yapılması istenmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

691_2882_2882_eimza.pdf