• Anasayfa
  • |
  • Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi’nde Bulunan Küçükköy-Sarımsaklı Mevkiinin Kesin Korunacak Hassas Alan İlanı

Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi’nde Bulunan Küçükköy-Sarımsaklı Mevkiinin Kesin Korunacak Hassas Alan İlanı

Sayın Üyemiz;

"Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Küçükköy-Sarımsaklı Mevkii Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6429)" 30.11.2022 tarih ve 32029 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Söz konusu Karara ilişkin ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alan Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Turizm/Mevzuat bölümlerinde yayımlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

0_0_bal_kesir_ili_ayval_k_il_esinde_bulunan_k_kk_y_sar_msakl_mevkiinin_kesin_korunacak_hassas_alan_ilan_.pdf