• Anasayfa
  • |
  • Balıkçı Teknesinde Yaşanan Deniz Kazası İnceleme Raporu

Balıkçı Teknesinde Yaşanan Deniz Kazası İnceleme Raporu

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı'ndan gönderilen 11.03.2024 tarihli ve 1784676  sayılı özet içeriği aşağıda sunulan yazıda, balıkçı barınağından balık avlamak üzere çıkış yapan bir balıkçı gemisinin Sinop-Akliman açıklarına ağ sermeye başlaması ve denizden ağın çekilmeye başlandığı esnada vinç makarasına takılı olan ağ ile birlikte gelen 50 cm civarındaki kütük parçasının yaklaşık 15 metre yükseklikten kazazedenin başına düşmesi ve kazazedenin hastanede vefat etmesiyle sonuçlanan Deniz Kazası İnceleme Raporuna yer verilmektedir.

Bahse konu kazanın nihai inceleme raporunda;

  • Balık ağlarının toplanması sırasında kazazedenin başına çarpan kütüğün, ancak kazazede yere düştükten sonra fark edildiği,
  • Kazazedeye ilk müdahalenin, gemi mürettebatı ve Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi ile gemide çalışanlar tarafından yapıldığı ve akabinde, kazazedenin geminin yanına çağrılan diğer bir balık avlama gemisine nakledilerek limana çıkarıldığı,
  • Balıkçı gemilerinde denizden toplanan ağın kontrol edilmesi ile ilgili bir uygulama bulunmadığından balık ağıyla birlikte gelen kütüğün, vinç makarasını aşarak güvertede ağı salya eden kazazedenin kafasına düşerek vefatına neden olduğu, 
  • Tehlikeli meslekler grubunda yer alan balıkçılık mesleğini yapan kazazedenin, balıkçılık ile ilgili bir mesleki yeterlik eğitimi almadığı,
  • Firmanın balık avlama gemisinde gemiadamı olarak yer alan kişilerin dışında Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi ile çalışan kazazede dahil diğer 16 kişinin temel ilk yardım dahil olmak üzere herhangi bir temel denizcilik eğitimi almadığı,
  • Kazazedenin olay anında başında bulunan şapka baretin, kazazedeyi kaza sırasında ağır bir şekilde yaralanmaktan koruyamadığı,

belirtilmektedir. 

Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı'nca;

- Balıkçı gemilerinde çalışan kişilerin, yaptıkları işe uygun iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almaları ve belgelendirilmelerine uygun önlemlerin alınmasına,

- Ticari balıkçı gemilerinde çalışmak üzere ‘‘Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi'' alacak gerçek kişilerin, asgari bir denizde güvenlik ve temel denizcilik eğitimi almaları konusunda düzenlemelerin yapılmasına,

- Balık ağlarını denizden toplarken, ağla birlikte gelebilecek yabancı cisimlerin tespiti ve kazalara sebebiyet vermemesi için gemide kontrol ve önleme mekanizması oluşturulmasına,

- Gemide çalışanlar tarafından kişisel koruyucu ekipman olarak kullanılan baretlerin, çalışanları kazalara karşı koruyabilecek özellikte olmasına ve çalışanların bu tip baretleri kullanmaları için gerekli önlemlerin alınmasına,

-Balıkçı gemilerinde gemi adamları dışında bulunan ve Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi ile çalışan kişilerin mesleki yeterliklerinin belirlenmesi konusunda çalışma yapılmasına,

yönelik tavsiyelerde bulunulmuştur.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

194_684_684_eimza.pdf