• Anasayfa
  • |
  • Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi Tebliği (Tebliğ No: 2021/26)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hk.

Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi Tebliği (Tebliğ No: 2021/26)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hk.

Balıkçı gemilerini izleme sistemi Tebliği (Tebliğ No: 2021/26)’Nde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ 4 Ocak 2024 tarih ve 32419 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup,

Bahse konu Tebliğ’de; Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi Tebliği (Tebliğ No: 2021/26)’nin 5’inci maddesinin dördüncü fıkrasının, “BAGİS ile ilgili GSM, uydu ve diğer iletişim araçlarına ait abonelik ve iletişim/haberleşme ücretlerine ilişkin hususların Bakanlıkça belirleneceği”, aynı Tebliğin 6’ıncı maddesine fıkra eklenerek, “BAGİS cihazı arızalarına müdahale, cihaz sökme ve takma işlemlerinin Genel Müdürlükçe yetkilendirilmiş firmalarca yapılacağı ve bu firmaların Genel Müdürlükçe ilan edileceği”, aynı Tebliğin 8’inci maddesinin ikinci fıkrası da “Balıkçı gemisi yetkilisi, BAGİS yazılımı aracılığıyla kendi gemisine ait BAGİS cihazının çalışıp çalışmadığını düzenli kontrol etmesi gerektiği, cihazın arızalı olması durumunda arıza kaydı oluşturulup, BAGİS cihazı arızalanan balıkçı gemisi, arıza kaydı oluşturulduktan sonra BAGİS cihazının arızası giderilene kadar avcılık faaliyetinde bulunamayacağı” şeklinde değiştirildiği belirtilmiştir.

Söz konusu Tebliğ’e Odamızın web sayfasından (www.denizticaretodasi.org.tr) "Genel/Teknik ve Mevzuat" duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

21_82_bal_k_gemilerini_izleme_sistemi_tebli_i_tebli_no_2021_26_nde_de_i_iklik_yap_lmas_na_dair_tebli_hk.pdf