• Anasayfa
  • |
  • Aydın Kuşadası Hacıfeyzullah ile Muğla Marmaris Hisarönü Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Olarak Tespit ve İlan Edilmesi

Aydın Kuşadası Hacıfeyzullah ile Muğla Marmaris Hisarönü Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Olarak Tespit ve İlan Edilmesi

"(1) Sayılı Haritada Sınırları Gösterilen Alanın Aydın Kuşadası Hacıfeyzullah Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Olarak Tespit ve İlan Edilmesi; (2) Sayılı Haritada Sınırları Gösterilen Alanın Muğla Marmaris Hisarönü Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Olarak Tespit ve İlan Edilmesi; Afyonkarahisar Ömer Gecek Termal Turizm Merkezinin Sınırlarının (3) Sayılı Haritada Gösterildiği Şekilde Yeniden Belirlenmesi ve Sinop Bahçeler Turizm Merkezinin İptal Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8071)" 12.01.2024 tarih ve 32427 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Bahse konu Karar ile Deniz Turizmi ile ilgili Alanlardan;

- Ekli (1) sayılı haritada sınırları gösterilen alanın "Aydın Kuşadası Hacıfeyzullah Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi",

- Ekli (2) sayılı haritada sınırları gösterilen alanın "Muğla Marmaris Hisarönü Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi" olarak tespit ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Karara ilişkin ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alan Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Turizm/Mevzuat bölümlerinde yayımlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

35_129_ayd_n_ku_adas_hac_feyzullah_ile_mu_la_marmaris_hisar_n_k_lt_r_ve_turizm_koruma_ve_geli_im_b_lgesi_olarak_tespit_ve_ilan_edilme.pdf