• Anasayfa
  • |
  • Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ

Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ

"Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/49)" Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 17 Aralık 2021 tarih ve 31692 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olup, Ek'te sunulmaktadır.

Bahse konu Tebliğ, 10.11.2021 tarihli ve 4760 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Karar kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığından onaylı su ürünleri kuluçkahane/yetiştiricilik belgesine sahip, Su Ürünleri Bilgi Sistemine (SUBİS) kayıtlı, yumurta/yavru üreten alabalık kuluçkahanelerine, damızlık alabalık desteği verilmesi ile ilgili usul ve esasları belirtmektedir.

Ayrıca, 28.11.2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Hastalıktan Ari Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/40)" yürürlükten kaldırılmış olup,  "Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/49)" Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat bölümünde yayınlanmakta ve  e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1283_3321_alabal_k_kulu_kahanelerinde_dam_zl_k_alabal_k_deste_ine_ili_kin_tebli_.pdf