AIS KLAS-B CIHAZI DONATIMI

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile, 1. Ülkemiz kıyılarında seyir emniyeti ile deniz güvenliğini arttırmak amacıyla Denizcilik Müsteşarlığı tarafından Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) baz istasyonlarının tüm kıyılarımızda kurulumu ihalesinin 20 Kasım 2006 tarihinde yapılmış olup sistemin kurulumunun 2007 yılı içerisinde tamamlanacağı, 2. Kapsadığı alan içerisindeki AIS cihazı takılı tüm gemi ve deniz araçlarını izleme ve bunlarla ilgili çok detaylı bilgileri elde etme imkanı veren bu sistemin kurulması sonrasında, kıyılarımızda seyir emniyetini ve deniz güvenliğini daha da arttırmak, arama ve kurtarma faaliyetlerine katkıda bulunmak, deniz kazalarını önleyebilmek ve deniz kazalarına acil müdaheleyi sağlayabilmek, ÖTV’si İndirilmiş yakıtın usulsüz kullanımını, yasadışı göçü ve balıkçı gemilerinin yabancı kara sularında yaptıkları ihlalleri ve avlanmaları önleyebilmek ve bu konulara yönelik ilgili diğer kurumlarla işbirliğini sağlamak amaçlarına ulaşabilmek için SOLAS kapsamında olmayan gemi ve deniz araçlarınca da bu sistemin kullanılmasının büyük önem arz ettiği, 3. Bu kapsamda, mevcut durumda, AIS cihazını taşımakla yükümlü olan gemilerin kullandığı Klas-A tipi AIS cihazları yerine, SOLAS kapsamında olan ancak uluslararası sefer yapmayan yolcu gemileri ve 500 GT üzeri yük gemileri ile SOLAS kapsamı dışındaki gemiler ve deniz araçlarınca kullanılacak olan daha az maliyetli ve yerel deniz trafiği ile uluslararası sefer yapan gemilerin oluşturduğu trafiğin ayrıştırılmasına imkan veren Klas-B tipi AIS cihazı standartlarının uluslararası alanda belirlenmiş olmakla beraber ulusal alanda da tamamlandığı, 4. Bu itibarla, kıyılarımızdaki deniz trafiğinin daha etkin bir şekilde kontrol altına alınabilmesi ve bir çok gemi ve deniz aracının izlenmesi yoluyla yukarıda bahsedilen hedeflere ulaşılabilmesi amacıyla, tipleri ve/veya boyları EK-1’de belirtilen Türk Bayraklı gemiler ve deniz araçlarının yine Ek-1’de belirtilen donatılma tarihlerine uygun olarak, Ek-2’de belirtilen standartlardaki bir AIS Klas-B cihazı ile donatılması hususunun 04.05.2007 tarih ve B.02.1.DNM-0.06.02.02.165.04-14204 sayılı Bakan Olur’u ile belirlendiği, AIS Klas-B cihazı ile donatılacak gemi ilgililerinin bilgilendirilmesi istenmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EKLER : EK 1: AIS Klas-B Cihazı Donatılacak Gemiler ve Donatılma Tarihleri (1 Sayfa) EK 2: AIS Klas-B Cihazının Özellikleri (2 Sayfa) DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - S/S İstanbul Batı Yakası Kum Üretim - DTO Meslek Komite Başkanları ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Meclis Üyeleri - İDO A.Ş. - TÜRKLİM - GİSBİR - GESAD - GEMTAC - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri - Balık Müstahsilleri Derneği - S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği - İstanbul Yolcu Taşıyan Deniz Dolmuş Nakil Vas. Esnaf Odası - TURYOL - S.S. Avrasya Deniz ve Turizm Motorlu Taş. Koop. - Boğaziçi Yoltur Koop. - Koster Armatörleri Derneği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği - Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası