• Anasayfa
  • |
  • ABHAZYA’YA GIDEN TÜRK GEMILERI

ABHAZYA’YA GIDEN TÜRK GEMILERI

Sayın Üyemiz, İlgi yazıda, Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan 06.06.2007 tarih ve DHGY-301 sayılı yazısından bahisle; 1. Gürcistan’da 1996 yılında kabul edilen bir kararnameyle Abhazya karasularının yasak bölge ilan edildiği, 1999 yılında Gürcistan’a yardım malzemesi taşınması durumunda ve Poti limanından giriş yapılması koşuluyla bu yasağa istisna getirildiği ve Gürcistan’daki resmi limanlar olarak Poti ve Supsa limanlarının belirlenmiş olduğu, son olarak 2004 yılında da, Abhazya yasağının 12 mil karasuları ve 12 mil ekonomik bölge olmak üzere 24 mile genişletildiği, 2. Abhazya’ya giden gemilerimizin varış limanı olarak genelde Rusya Federasyonu’nu bildirdiklerini ve sonra rota değiştirerek Abhazya’ya girdiklerini, ancak en azından riski asgariye indirmek için Abhazya’ya giden gemilerimize Gürcistan karasularına en az 80 mil açıktan seyretmelerinin duyurulmasının yararlı olacağının ifade edildiği, 3. Bu itibarla, anılan bölgede taşımacılık ve balıkçılık amaçlarıyla faaliyet gösteren acentaların, gemi sahiplerinin ve kaptanların son gelişmeler çerçevesinde bilgilendirilerek, uyarılmalarının sağlanması istenmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini önemle arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - DTO Meslek Komiteleri Başkanları - S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop. - Meclis Üyeleri - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - İMEAK DTO Şubeleri - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - S/S İstanbul Batı Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Koster Armatörleri Derneği - Balık Müstahsilleri Derneği - S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği