• Anasayfa
  • |
  • 7420 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7420 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

"7420 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 09.11.2022 tarih ve 32008 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Söz konusu Kanun değişikliklerinde Deniz Turizmini ilgilendiren hususlarda özetle;

1- 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanunun Turizm Payını düzenleyen 6'ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentleri;

"a) Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden binde beş,

b) Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden binde beş,

c)Deniz turizmi tesislerinden binde beş,

ç) Seyahat acentalarından (münferit uçak bileti satışları hariç) on binde beş,

d) Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) on binde beş,"

şeklinde düzenleme yapılmıştır.

2- 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanuna, "Deniz turizmi araçlarından turizm payının tahsiline ilişkin düzenlemeye GEÇİCİ MADDE 2- (1)  ilave edilerek; bu Kanunun 6'ncı maddesinde belirtilen turizm payının, Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından 31/12/2022 tarihine kadar alınacağı hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerdeki değişiklikler Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Turizm/Mevzuat bölümlerinde yayımlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

821_3589_7420_gelir_vergisi_kanunu_ile_baz_kanun_ve_kanun_h_km_nde_kararnamelerde_de_i_iklik_yap_lmas_na_dair_kanun.pdf