• Anasayfa
  • |
  • 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2023 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2023 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

Sayın Üyemiz,

"6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77'nci Maddesine Göre 2023 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ" Ticaret Bakanlığı tarafından 16.12.2022 tarih ve 32045 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile 07/01/2013 tarihli ve 6502 sayılı "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun" 77'nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde (Sıra No: 542) 2022 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %122,93 (yüzde yüzyirmiiki virgül doksanüç) oranında artırılarak yeniden belirlenmiştir.

Bilindiği üzere, Deniz Turizmi Yönetmeliği'nin 51'inci maddesinin (3). fıkrası gereği, deniz turizmi tesisi işletmeleri ve deniz turizmi araçları işletmeleri taahhüt ettikleri hizmetleri aynen gerçekleştirmedikleri durumda, bundan doğan ve sigorta kapsamı dışındaki zararları ile zararın sigorta ile teminat altına alınan miktardan fazla olan kısmı 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun" hükümleri gereğince değerlendirilecektir.

6502 sayılı Kanunun 77'nci maddesi uyarınca 1/1/2023 ile 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanacak idari para cezası miktarlarını belirten Tebliğ Ek'te sunulmakta olup, ayrıca Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat ve Turizm Bölümlerinde yer almaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

918_3900_6502_say_l_t_keticinin_korunmas_hakk_nda_kanunun_77_nci_maddesine_g_re_2023_y_l_nda_uygulanacak_olan_idari_para_cezalar_.pdf