61

İLGİ: Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 12.02.2004 tarih ve 716 sayılı yazısı. Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile, 11 Eylül 2001 tarihinde ABD’de meydana gelen terör eylemlerinin ardından IMO’da görüşülen ve deniz yoluyla yapılabilecek terör eylemlerinin önlenmesi amacıyla, 1 Temmuz 2004’ten itibaren uluslararası sefer yapan gemiler ve uluslararası deniz ulaştırmasına açık liman tesisleri için yürürlüğe girecek şekilde SOLAS Bölüm XI-2 olarak eklenen ISPS Code (Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu gereklerinin ülkemizde uygulanmasından sorumlu otoritenin (Designated Authority – DA) Denizcilik Müsteşarlığı olduğu, Bu itibarla, Müsteşarlık tarafından yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen irtibat noktaları ve 1 Temmuz 2004 tarihine kadar ISPS Code gereği gemi ve liman tesislerinde tamamlanması gereken hususlar ekte sunulmaktadır. 1 Temmuz 2004 tarihinden itibaren, özellikle yurt dışında gemi tutulmalarının yaşanmaması için ekte yer alan yükümlülüklerin bir an önce yerine getirilmesinin önemli olduğu değerlendirilmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederiz. Saygılarımızla İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter Yrd. EKLER Ek-1 : DA İrtibat Noktaları Ek-2 : İdare Adına Yetkilendirilmiş RSO’lar ve İrtibat Noktaları Ek-3 : İdare Adına RSO Olarak Yetkilendirilmek Üzere Başvuruda Bulunan Kuruluşlar Ek-4 : Sürekli Özet Kayıt (CSR) Örneği Ek-5 : AAKKM İrtibat Noktası Ek-6 : İdare Adına Eğitim Konusunda Yetkilendirilmiş Kuruluşlar