• Anasayfa
  • |
  • 2023 Yılı Hizmet Bedelleri

2023 Yılı Hizmet Bedelleri

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'nün 25.08.2023 tarih ve 1361037 sayılı ekli yazısında, Bakanlığın Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu'nun 14.08.2023 tarih ve 252 sayılı kararıyla Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü görev alanı içerisinde yer alan işlemler hakkında Ek listelerdeki hizmet bedellerinin güncellendiği, Ek listelerde belirtilen işlemlere ait ücretlerin 25 Ağustos 2023 tarihi itibariyle geçerli olacak şekilde uygulanacağı, bildirilmektedir.

Söz konusu yazıya Odamızın web sayfası www.denizticaretodasi.org.tr "Genel Duyurular" bölümünden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

589_2070_2023_y_l_hizmet_bedelleri_hk.pdf