• Anasayfa
  • |
  • 2020 Yılı Türkiye Kalkınma Yardımları

2020 Yılı Türkiye Kalkınma Yardımları

Sayın Üyemiz,

İstanbul Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından gönderilen 22.02.2021 tarih ve 834 sayılı Ekte sunulan yazıda; Türk İşbirliği ve Koordinasyonu Ajansı (TİKA) Başkanlığının bila tarihli ve 73165709-100 sayılı yazısına atfen; Ek-I'de sunulan, kamu kurum ve kuruluşları ile STK'lar tarafından yürütülmekte olan uluslararası kalkınma iş birliği ve dış yardım niteliğindeki tüm proje ve faaliyetlerin elektronik veri kayıt sistemine aktarılması gerektiği belirtilmektedir.

Bahse konu proje ve faaliyetlerin, Covid-19 pandemisi kapsamında tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları tarafından 2020 yılında gerçekleştirilen uluslararası kalkınma iş birliği ve dış vardım faaliyetlerine sağlanan yardım ve katkıları içerecek şekilde, 26 Şubat 2021 tarihine kadar https://tky.tika.gov.tr elektronik adresinde bulunan veri tabanına, mümkünse ilgili veri tabanında talep edilen bilgilerin tamamının kaydedilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Bu yardımlara ilişkin fotoğraf, video vb. görsel malzemenin USB belleklere kaydedilerek üst yazı ekinde TİKA Başkanlığı ile paylaşılması ve doldurulan formların ekran görüntülerinin planlama@istanbul.gov.tr adresine e-mail olarak ve İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne ise yazılı olarak gönderilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim. 

206_616_istanbul_valili_i_il_planlama_ve_koordinasyon_m_d_rl_taraf_ndan_gelen_22022021_tarihli_yaz_ve_eki.pdf