• Anasayfa
  • |
  • 1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesinin ve Sözleşmenin 1978 Tarihli Protokolünün Teknik Eklerine Dair İlişik Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar

1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesinin ve Sözleşmenin 1978 Tarihli Protokolünün Teknik Eklerine Dair İlişik Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar

Sayın Üyemiz,

"1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesinin ve Sözleşmenin 1978 Tarihli Protokolünün Teknik Eklerine Dair İlişik Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar" 27 Mayıs 2024 Tarihli ve 32558 Sayılı Resmî Gazete'nin (1. Mükerrer) Milletlerarası Andlaşma bölümünde yayımlanmıştır. (Karar Sayısı: 8561)

Söz konusu Karar'da geçen hususlardan bazıları;

• İdare Adına Hareket Eden Kuruluşların Yetkilendirilmesine İlişkin Kılavuzlar
• Gemilerin Emniyetli İşletimi ve Kirliliğin Önlenmesine İlişkin Uluslararası Yönetim Kodu (Emniyetli Yönetim Uluslararası (ISM) Kodu)
• Dökme Yük Gemileri ve Petrol Tankerlerinin Denetimleri Sırasında Yürütülen Geliştirilmiş İnceleme Programına İlişkin Kılavuzlar
• 1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesinde, Küresel Deniz Tehlike ve Emniyet Sistemine Uygun Telsiz Haberleşmesine İlişkin Değişiklikler
• 1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi Üzerinde Yapılan 2000 Değişiklikleri
• Tehlikeli Kimyasalları Dökme Halde Taşıyan Gemilerin Yapı ve Teçhizatına İlişkin Uluslararası Kod'un (IBC Kod) Kabulü

şeklinde olup, bütün konular ve detaylarının yer aldığı bahse konu Karar'a https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240527M1-1.pdf bağlantısı üzerinden erişim sağlanmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

392_1252_1974_denizde_can_emniyeti_uluslararas_s_zle_mesinin_ve_s_zle_menin_1978_tarihli_protokol_n_n_teknik_eklerine_dair_ili_ik_de_i_ikliklerin_onaylanmas_hakk_nda_karar.pdf