• Anasayfa
  • |
  • Yönetmelik Değişikliği Hk.

Yönetmelik Değişikliği Hk.

31 Mayıs 2022 tarih ve 31852 sayılı Resmî Gazete'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından " Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayınlanmış ve yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik düzenlemesinde özetle;

- 29 Ekim 2021 tarihli ve 31643 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesi ile Bakanlığın ismi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirilmiş olup ilgili Yönetmelik değişikliği ile Çevre ve Şehircilik ifadeleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği olarak,

- Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü ibaresi Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.

Bununla birlikte,

-Yönetmeliğin 10,12,60 ıncı maddeleri ile Yönetmeliğin Ek-1, Ek-2 ve Ek-4' ünde yer alan "Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE-bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim)" ibaresi "Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE-on iki aylık ortalamalara göre yüzde değişim)" olarak,

-Ek-5'inde yer alan "Üretici Fiyatları Endeksinde (ÜFE) meydana gelen artış oranının (bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim oranı)" ibaresi "Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE-on iki aylık ortalamalara göre yüzde değişim)'nde meydana gelen artış oranının" olarak,

değiştirilmiştir.

İlgili Yönetmelik değişikliği Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) "Genel, Mevzuat ve Kıyı Yapıları Duyuruları" bölümlerinde yayınlanmakta olup ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

422_2110_y_netmelik_de_i_ikli_i_hk.pdf