• Anasayfa
  • |
  • Yeni Koronavirüs Salgınına Müdahale Konusunda IMO ve WHO Ortak Açıklaması Hk.

Yeni Koronavirüs Salgınına Müdahale Konusunda IMO ve WHO Ortak Açıklaması Hk.

İlgi: ICS’nin 25.02.2020 tarihli ve ICS(20)10 sayılı yazısı.      

Sayın Üyemiz,       

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından gönderilen ilgi yazı ile, Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization-IMO) ve Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization-WHO) tarafından, üye devletlere yönelik, Uluslararası Sağlık Mevzuatı (International Health Regulations-IHR 2005 madde 28) kapsamındaki gemiler için “serbest pratika” gerekliliklerine uyulması amacıyla ortak bir açıklama yayınlandığı, tüm yolcular için uygun tedavi ilkelerinin yinelendiği, liman girişinde gemi ve mürettebata yönelik gereksiz kısıtlamalardan veya gecikmelerden kaçınılması gerektiği belirtilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Müdürü ve IMO Genel Sekreteri tarafından, sağlık önlemlerinin uluslararası trafik ve ticarete müdahalesinin asgari düzeyde uygulanmasına yönelik devletlere yardımcı olmak üzere bir bildiri yayımlanmış olup, bildirinin Türkçe tercümesi Ek’te sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                          

İsmet SALİHOĞLU                      

Genel Sekreter                         

 

261_776_776_261.pdf