• Anasayfa
  • |
  • WASHINGTON EYALETI YENI BALAST YÖNETIMI HUKUKU HK.

WASHINGTON EYALETI YENI BALAST YÖNETIMI HUKUKU HK.

Sayın Üyemiz, İlgi: T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 24.07.2002 tarih ve 04839 No.lu yazısı   İlgi yazı ile Korean Register of Shipping’den alınan yazıda Washington Eyaleti Balıkçılık ve Doğal Yaşam Departmanından alınan mektuba atfen;            Washington Eyaletinden mevcut balast yönetimi kanununa değişiklik getiren yeni balast yönetimi kanununun geçtiği, buna bağlı olarak balast suyu değişimi kurallarının daha etkin biçimde uygulanabilmesi amacıyla daha fazla çaba gösterilmesi gerektiği,            Balast raporlarından toplanan bilgilerin, bazı gemilerin balast değişimi kurallarına uymadığını gösterdiği, Washington sularında boşaltma yapmadan önce varış öncesi balast değişiminin aşağıdaki haller dışında yapılması gerektiği, Ø Washington sularına girmeden önce balast değişimi yapmanın güvenli olmadığında; rapor formunda güvenlik muafiyeti deklere edilmeli. Ø Geminin, Washington sularına girmeden önce balast değişimi yapabilmesine mani olan dizayn sınırlamaları veya teçhizat arızası varsa; rapor formunda güvenlik muafiyeti deklere edilmeli. Ø Washington suları içinde balast alındığında ve bu balast suyunun Columbia nehrinin dışı, Juan de Fuca boğazı veya elli derece kuzey enleminin güneyinde kalan British Columbia’nın iç sularından alınan balast suyuyla karıştırılmadığında. Ø Washington Eyaleti balast tahliyesi standartlarına uygun olarak onaylanmış balast iyileştirme sistemi uygulandığında. Kıyı seyri yapan gemilerin kıyıdan en az 50 deniz mili açıkta, America Özel Ekonomik Bölgesinin (EEZ) dışından gelen gemilerin ise kıyıdan en az 200 deniz mili açıkta balast değişimi yapması gerektiği, Balast değişimi ile ilgili arttırılmış yaptırımların kısa süre içinde başlayacağı, Balast değişimi yapmadan balast tahliyesi yapan ve onaylanmış balast değişimi muafiyeti olmayan gemilere 5.000 $ ceza uygulamasına gidileceği, Yeni kanuna göre, balast değişimiyle ilgili mevcut muafiyetlerin 1 Temmuz 2004 ten sonra geçerli olmayacağı, bu tarihten sonra değiştirilmemiş balast suyunun tahliye öncesi iyileştirilmesinin zorunlu olacağı ve bu iyileştirme uygulamalarının eyalet balast tahliyesi standartlarına uygun yapılıp yapılmadığını değerlendirip onaylamak için Denizcilik Endüstrisinden pek çok temsilcinin Balıkçılık ve Doğal Yaşam çalışanlarıyla bir Balast Suyu Çalışma Grubu oluşturacağı, varış öncesi balast değişimi yapamayan gemilerin işleticilerinin şimdiden balast suyu iyileştirme seçeneklerini dikkate alması gerektiği,         bildirilmektedir.         Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.                                                                                                                               Saygılarımızla, Deniz İPEK Genel Sekreter