• Anasayfa
  • |
  • Ürün Denetimi ve Güvenliği Tebliğleri Hk.

Ürün Denetimi ve Güvenliği Tebliğleri Hk.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve aşağıda yer alan 2022/3, 2022/6, 2022/7, 2022/23 no’lu Tebliğler, 31 Aralık 2021 tarihli ve 31706 (4.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bahse konu Tebliğlerin amacı, Türkiye gümrük bölgesine girecek, Ek’lerindeki listede yer alan atıkların, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek olup, Tebliğler, Ek’lerindeki listelerde yer alan atıkların, kimyasalların, katı yakıtların ve metal hurdaların denetim ve ithalat işlemlerini kapsamaktadır.

1- Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/3)

2- Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/6)

3- Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/7)

4- Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/23)

Bilgilerinize arz/rica ederim.

6_5_5_6.pdf