• Anasayfa
  • |
  • TÜRK VE YABANCI BAYRAKLI GEMILERIN ACENTELIĞI

TÜRK VE YABANCI BAYRAKLI GEMILERIN ACENTELIĞI

İlgi: T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü’nün 23.09.2002 tarihli ve B.11.2.DDY.0.82.00.09/02-10/4430 sayılı yazısı.   Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile,   1. Haydarpaşa Limanına yanaşan Türk ve  yabancı bayraklı gemilerinin Acenteliğini yapan  denizcilik firmalarının, gemilerin  geliş ve gidişini müteakip forwarderler tarafından düzenlenen özet beyan ve Alt özet beyanları geminin yanaşmasına müteakip  Liman Müdürlüğü’ne zamanında verilmediğinden mükelleflere hizmet  vermelerinin zorlaştığı, 2.      Özet beyan ve alt özet beyanları zamanında  Liman Müdürlüğü’ne iletildiği takdirde mükelleflere verecekleri hizmette aksaklık olmayacağı gibi hizmetin çabuklaşmasını ve mükelleflerin bu konudaki sızlanmalarını da ortadan kaldıracakları, bildirilmektedir.   Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Deniz İPEK Genel Sekreter