• Anasayfa
  • |
  • Türk Bayraklı Gemilerin PSC Denetimleri Sektör Toplantısı Hk.

Türk Bayraklı Gemilerin PSC Denetimleri Sektör Toplantısı Hk.

İlgi: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB) Deniz ve İçsular Düzenleme Genel

        Müdürlüğü'nün 09.02.2017 tarih ve E.11151 Sayılı yazısı.

 

            İlgi yazı ile;

 

            - Liman Devleti Kontrollerinde (PSC) tutulma yaşanmaması için İdare ile iletişiminin esas olduğu, Türk Bayraklı gemi donatanı/işletmecilerinin PSC konularında ihtiyaç duyulan ve her zaman UDHB'nin ilgili personeline ulaşabilmeleri amacıyla iletişim bilgilerinin, 28.09.2016 tarih ve 69666 sayılı yazılarında bildirildiği,

 

            - Bu kapsamda, Türk Bayraklı gemilerin 2017 yılında PSC denetimlerinde tutulma yaşamamaları maksadıyla, UDHB, Odamız temsilcileri ve Türk Bayraklı gemilerin donatanı/işletmecisi şirketlerin karar yetkisi olan kişileri (Genel Müdür, Operasyon Müdürü, Teknik Müdür, DPA) ile yetkilendirilmiş kuruluşların bölge ofislerinin üst düzey yöneticilerinin katılımıyla, 28 Şubat 2017 Salı günü saat 10:00'da, Odamız Meclis Salonunda yapılacak olan toplantıya iştirak etmeleri gerektiği belirtilerek, konunun önemine binaen bahse konu kişilerin anılan toplantıya katılım sağlamaları istenmektedir.  

 

Katılım sağlayacak Üyelerimizin, serkan.inal@denizticaretodasi.org.tr e-posta adresinden bildirimde bulunmaları hususunu bilgi ve gereği için arz ve rica ederiz.

 

                                                                                                                                  Saygılarımızla

                                                                                                                                          

                                                                                                                                 Murat TUNCER

                                                                                                                                 Genel Sekreter

DAĞITIM:                                                                                                 

Gereği:                                                                        Bilgi:

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                          - Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

- Türk Armatörler Birliği                                                Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü          

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop                     - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri                                                             

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                 - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.       

- GEMTAC                                                                   - Meclis Üyeleri

- UND

- ROFED                                                                                                           

- KOSDER                                                                                                                           

- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği           

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği                                 

- Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

- Gemi Mühendisleri Odası                                                      

- Uluslararası Sefer Yapan Gemi Sahibi Firmalar                

- Klas Kuruluşları

106_553_Sektor_Toplantisi_Hk.106.doc_(003).pdf