Tersanelere Gelen Gemiler

COVİD-19 ile mücadelede normalleşme sürecinde atılacak adımlar kapsamında yurtdışından ülkemiz tersanelerine gelen gemilerin tersanelere yanaşmadan önce demir sahasında 14 gün beklemesi uygulaması kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

530_1514_tersanelere_gelen_gemiler_eimza.pdf