• Anasayfa
  • |
  • TANKERLERIN GASFREE BEYANI HK.

TANKERLERIN GASFREE BEYANI HK.

Sayın Üyelerimiz; Vapur Donatanları Ve Acenteleri Derneği’nden alınan 29 Ağustos 2002 tarihli yazıyla, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Tarife ve Ticaret Müdürlüğünden alınan gasfree beyanı hakkındaki yazıya atıfla;   Boğazlarımızdan transit ya da uğraklı geçiş kapsamında kılavuz kaptan alarak geçiş yapan tankerlerin sayısının önemli oranda artmasından hareketle, buna bağlı olarak meydana gelebilecek muhtemel gelir kayıplarının önlenmesini teminen, tankerlerin gasfree olup olmadıklarının tespiti hususunda, herhangi bir belgeye dayandırılmadan, kılavuz kaptanın, gemi kaptanının beyanı doğrultusunda tanzim ettiği ve gemi kaptanınca da imzalanan Service Bill’deki verilerin esasına dayanan Tarife Uygulamasının terk edilerek, “Mer-i İstanbul Liman Hizmetleri Tarifesinin, Tehlikeli Eşya Taşıyan Tankerler başlıklı 2.2.3/7 bendinin; Şirketimizce Kılavuzluk ve Römorkör Hizmeti verilen tüm tankerlerden (yüklü veya boş (gasfree’siz)) % 30 ilaveli ücret alınır. Ancak taşıdığı son yükün tehlikeli madde olmadığına dair resmi belgelerin (yükün tahliye edildiği son limandan otoritelerce onaylanmış yük manifestosu v.b.) işletmeye ibrazını müteakip alınan % 30 ilave ücret iade edilir.”   şeklinde değiştirildiği belirtilmektedir.   Bilgilerinizi rica ederiz.   Saygılarımızla, Deniz İPEK Genel Sekreter