• Anasayfa
  • |
  • Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği’nde Değişiklik

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği’nde Değişiklik

"Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (Tebliğ No: 2021/48)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/60)" Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 23 Aralık 2021 tarih ve 31698 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olup, Ek'te sunulmaktadır.

Bahse konu Tebliğ değişikliğinde özetle;

17.12.2021 tarihli ve 31692 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (Tebliğ No: 2021/48)'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde yer alan su ürünleri yetiştiricilik destekleme başvuru süresi 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Ayrıca, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (Tebliğ No: 2021/48)'nin Eki'nde yer alan formlara, Ek-6 "Kilogram Üstü Alabalık Tespit Tutanağı" ile Ek-7 "Kilogram Üstü Alabalık Hasat Tespit Tutanağı" formları eklenmiştir.

"Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (Tebliğ No: 2021/48)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/60)" Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat bölümünde yayınlanmakta olup, ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1305_3367_su_r_nleri_yeti_tiricili_i_destekleme_tebli_inde_de_i_iklik.pdf