• Anasayfa
  • |
  • Sigorta Acenteleri Şube Müdürlerinin Ticaret Siciline Tescili

Sigorta Acenteleri Şube Müdürlerinin Ticaret Siciline Tescili

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 26.09.2023 tarih ve 10443 sayılı yazısında ; Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin 24.08.2023 tarihli ve 44 sayılı Kararı uyarınca, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 24.05.2021 tarihli ve E.97354901-045.02-317206 sayılı yazısında belirtilen görüş çerçevesinde, Sigorta Acentelerinin Levha bilgilerine kayıtlı/kayıt olacak şube müdürlerinin ticaret siciline tescil edilmesi gerektiği, bu çerçevede, Levhaya kayıt olmak üzere yapılan/yapılacak şube başvurularında şube müdürünün ilgili şubede yetkili olarak tescilli olup olmadığının kontrol edileceği, şube müdürünün ilgili şubede yetkili olarak tescilli olmaması halinde şube başvurusunun onaylanmayacağı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Levhaya kayıtlı mevcut şubelerin şube müdürlerinin (Levhada kayıtlı) hali hazırda ticaret sicilinde tescilli değiller ise en geç 30 Ekim 2023 tarihine kadar (Bu tarih dahil) ilgili şubede yetkili olarak ticaret siciline tescil işlemlerini tamamlamaları gerektiği, aksi takdirde ilgili mevzuatta öngörülen müeyyideler uygulanacağı ifade edilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

712_2483_sigorta_acenteleri_ube_m_d_rlerinin_ticaret_siciline_tescili.pdf