• Anasayfa
  • |
  • Sermaye Şirketlerinin Özkaynaklarının Korunması Hk.

Sermaye Şirketlerinin Özkaynaklarının Korunması Hk.

Sayın Üyemiz,
İlgi : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı'nın 01/04/2020 tarihli ve 3392 sayılı yazısı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza gönderilen 01.04.2020 tarih ve 34221550-045.02-3392 sayılı yazıda, Ticaret Bakanlığı'nın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne gönderilen yazısında COVID-19 virüsü nedeniyle sermaye şirketlerinin öz kaynaklarının korunmasının önemine işaret edildiği ve 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan; "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği'nin" 13/5'inci maddesine dayanılarak, aşağıdaki duyurunun tüm şirketlere yapılmasının talep edildiği bildirilmiştir. "kamunun iştiraki olan şirketler hariç olmak üzere, sermaye şirketlerinin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak bu yıl gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarında gündeme alınacak nakit kar payı dağıtımı kararlarında, geçmiş yıl karlarının dağıtıma konu edilmemesi ve dağıtımın tutarının 2019 yılı net dönem karının % 25'ini aşmaması ile yönetim kuruluna kar payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi..."

Konuya ilişkin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden gelen yazı ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

413_1120_sermaye_irketlerinin_zkaynaklar_n_n_korunmas_hk.pdf