• Anasayfa
  • |
  • Romanya'ya Çıkış Yapacak Gemiler Hk.

Romanya'ya Çıkış Yapacak Gemiler Hk.

İlgi : ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI (UDHB) Deniz ve İçsular

         Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 17.02.2017 tarihli ve 14945 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile,

-2016 yılında Romanya Limanlarında 64 adet Türk Bayraklı gemi Paris Liman Devleti Kontrolü Memorandumu (Paris MoU) kapsamında denetlendiği ve 9 geminin tutulmuş olduğu, yaşanan bu durumun Türk Bayraklı gemilerin Beyaz Liste'deki yerini olumsuz etkilediği, 2017 yılında ise 11 adet Türk Bayraklı geminin Romanya Limanlarında denetlendiği ve bu gemilerde 39 adet eksiklik tespit edildiği  bunun sonucunda da gemi tutulmalarının  yaşandığı,

 

-Söz konusu gemilerde tespit edilen eksikliklerin analiz edilmesi sonucunda, bazı gemilerde tutulmaya sebep olabilecek ciddi eksikliklerin devam ettiğinin tespit edildiği ve bu gemilerin işletmecilerinden eksikliklere ilişkin düzeltici ve önleyici faaliyet raporları istenmekte olduğu ve ayrıca geminin Emniyet Yönetimi Sertifikasını (SMC) düzenleyen kuruluş tarafından da söz konusu faaliyet raporlarının kontrol edilerek UDHB'ye iletilmesinin istenildiği,

 

-Romanya Limanlarında 2017 yılında denetlenen gemilerde, özellikle yangın emniyeti (acil durum yangın pompası, çift cidar yakıt alarmı, yangın kapıları vb), kapalı mahale giriş talimi ile GMDSS ekipmanlarına yönelik personel aşinalığı, ISM, MLC, seyir ve kirlilikle ilgili kayıtların düzgün tutulmaması, seyir neşriyatının güncel olmaması, yetersiz kumanya, yükleme sınırı markalarının düzgün okunamaması, çalışma ve dinlenme saatlerinin uygun olmaması, sintine seperatörünün test edilememesi ve manyetik pusulanın uygun durumda olmaması ile ilgili eksiklikler tespit edildiğinin görüldüğü,

 

-Bu itibarla, Romanya Limanlarında yaşanabilecek tutulmaların önlenmesi amacıyla, Ülkemiz Limanlarından Romanya Limanlarına sefer yapmak üzere Liman Çıkış Belgesi (LÇB) talebi yapacak her Türk Bayraklı gemiye, her çıkış öncesi ön sörvey uygulanacağı ve yukarıda belirtilen eksikliklerin özellikle kontrol edileceği bildirilmektedir.

 

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica  ederiz.

                                                                                                          Saygılarımızla,

 

                                                                                                          Murat TUNCER

                                                                                                          Genel Sekreter

EKLER:

EK-1 :İlgi Yazı (1 sayfa)

 

DAĞITIM
Gereği:Bilgi:
- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)- Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı                           
- Türk Armatörler Birliği  Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.- Meclis Başkanlık Divanı
-Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği- Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri
-15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,29,30- Sn. Erol YÜCEL
  31,35,40,41,42,43,44 ve 47'inci Meslek   TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk.
  Grupları Üyeleri- İMEAK DTO Şube YK Başkanları
-KOSTBİR-Türk Armatörleri İşverenler Sendikası
-UND
-S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.
-KOSDER
-ROFED
-Klas Kuruluşları 
-İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği
-Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği
-Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası
-Gemi Mühendisleri Odası  
-Gemi Sahibi Firmalar
 

134_651_Sayi_651_Sirku_134.pdf