• Anasayfa
  • |
  • Parakende Satış Mağazaları hk.

Parakende Satış Mağazaları hk.

Sayın Üyemiz,
Covid-19 virüsle mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nın 24.03.2020 tarihli Ek Genelgesi'nde marketlerle ilgili alınması gereken tedbirlere yer verilmiştir. Belirtilen tedbirlere hangi işyerlerinin dâhil olduğuna ilişkin tereddüdün giderilmesi için 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi hakkında Kanun hükümlerinin dikkate alınması gerektiği değerlendirilmektedir.
Anılan Kanun'un Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının ç bendi "büyük mağaza" ifadesini"Hangi ad altında olursa olsun, tüketim mallarının kısmen veya tamamen perakende satışının yapıldığı, enaz dört yüz metrekare satış alanına sahip işletme" şeklinde tanımlamaktadır.

İçişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde, 24.03.2020 tarihli Genelge'de bahsi geçen ve önem arzeden kurallar kapsamına, büyük mağaza niteliğine sahip olmayan işletmelerin dâhil olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin konuyla ilgili yazısı ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

375_1084_parakende_sat_ma_azalar_hk_109505.pdf