Pandemi Tedbirleri

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 04.03.2022 tarih ve 25940 sayılı Ek'te sunulan yazısında özetle;

Koronavirüs (Covid19) salgını sürecinde toplumsal hayatın işleyişine ilişkin usul ve esasların; salgının genel seyri ve Sağlık Bakanlığı’nın önerileri doğrultusunda belirlendiği, Sağlık Bakanlığının 03.03.2022 tarihli ve E­13588366­149­377 yazısında; “Pandeminin geldiği noktada, salgının etkisinin azalması, aşılamanın yaygınlaşması, toplumsal hayatı eskisine oranla daha az etkilemesi ile birlikte alınan önlemlerin dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumun her noktasında kısıtlama şeklinde değil, bireysel düzeyde uygulanması önemli hale geldiği” vurgulanarak maske kullanımı, HES kodu ve PCR testi istenmesine ilişkin mevcut tedbir ve kuralların yeniden düzenlenmesinin istenildiği belirtilerek,

Bu kapsamda;

1- UYGULAMADAN KALDIRILAN HÜKÜMLER;

1.1­ İlgili Bakanlık Genelgeleri ile; maske kullanımı, HES kodu sorgulaması ve negatif PCR test sonucu ibrazı istenilmesine dair hükümlerin uygulanmasının 03.03.2022 tarihi itibarıyla sonlandırıldığı,

2- MASKE KULLANIMI;

2.1­ Bundan böyle açık alanlar ile sosyal mesafenin uygulanabildiği ve uygun havalandırma koşullarının bulunduğu kapalı yerlerde maske kullanma zorunluluğunun uygulanmayacağı,

2.2­ Öte yandan yeni bir karar alınıncaya kadar; okul, hastane, sinema, tiyatro gibi kişiler arasında gerekli sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerler ile otobüs, minibüs, servis, tren, metro, vapur, uçak gibi her türlü toplu ulaşım araçlarında (şehirlerarası dahil) maske kullanım zorunluluğu uygulanmasına devam edileceği,

3- HES KODU UYGULAMASINA SON VERİLMESİ;

3.1­ Alışveriş merkezleri (AVM), tiyatro, halı saha gibi belirli alanlara girecek veya otobüs, tren, uçak gibi toplu ulaşım araçlarının kullanacak kişilere yönelik HES kodu sorgulaması yapılması uygulamasının 03.03.2022 tarihi itibarıyla sona erdirileceği,

4- PCR TESTİ;

4.1­ Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ya da son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçakla seyahat gibi durumlarda istenilen negatif PCR test sonucu ibrazı istenilmesi uygulamasına 03.03.2022 tarihi itibarıyla son verileceği ve bundan böyle Sağlık Bakanlığının 03.03.2022 tarihli ve E­13588366­149­377 yazısı doğrultusunda hastalık belirtisi olmayan kişilerden PCR testi istenilmeyeceği,

5- SINIR KAPILARINDAKİ UYGULAMA ESASLARI;

Sağlık Bakanlığı’nın 03.03.2022 tarihli ve E­13588366­149­389 sayılı yazısı doğrultusunda, 03.03.2022 tarihinden itibaren sınır kapılarımızdan ülkeye girişte uygulanacak usul ve esasların aşağıdaki şekilde yeniden düzenleneceği,

5.1­ Hava yolu ile sınır kapılarımızdan ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenler veya son 72 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucu ibrazı veya son 48 saat içinde alınmış negatif hızlı antijen testi ibraz eden kişilere karantina tedbiri uygulanmayacağı,

5.2­ Kara, deniz ve demiryolu sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapacak kişilerden herhangi bir belge istenmeyeceği,

5.3­ 12 yaş altındaki çocukların ülkemize girişlerinde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacağı,

5.4­ Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için uçak mürettebatı ve kilit personelin SARS­CoV­2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacağı,

5.5­ Yabancı ülkelerle ikili düzeydeki özel düzenleme hükümlerinin saklı olduğu belirtilerek,

Valilerce, yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınmasının sağlanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususları belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

182_1426_pandemi_tedbirleri.pdf