• Anasayfa
 • |
 • Özel Teknelerin Donatımı ve Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik Hk.

Özel Teknelerin Donatımı ve Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik Hk.

Sirküler No:  524     /2018

Sayın Üyemiz,

            Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından "Özel Teknelerin Donatımı ve Kullanacak Kişilerin Yeterlilikleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik"  14.09.2018 Tarih ve 30535 (Asıl) Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

            Bahse konu Yönetmelik değişikliğinde;

1- "Özel Teknelerin Donatımı ve Kullanacak Kişilerin Yeterlilikleri Hakkında Yönetmeliğin 3'üncü Maddesinin birinci fıkrası;

MADDE 3-(1) Bu Yönetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (o) bendi ile 28 inci madde hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3-(1) "Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 479 uncu maddesinin birinci fıkrasının (o) bendi hükümlerine ve 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır."

şeklinde,

2- Aynı Yönetmeliğin 4'üncü Maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi;

MADDE 4-(1) c) İdare: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünü, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünü,"

şeklinde,

  3- Aynı Yönetmeliğin, 8'nci maddesinin birinci fıkrasının (c ) bendi ile ikinci fıkrası;

MADDE 8-(1) c) İdare tarafından elektronik ortamda verilen uzaktan eğitim programını tamamlamak veya İdare tarafından düzenlenecek olan eğitime katılmak,"

            (2) Denizcilik Fakülteleri mezunları, Deniz Harp Okulu mezunları, yüksekokulların denizcilikle ilgili bölümlerinin güverte ve makine bölümleri mezunları, Astsubay Güverte ve Makine Sınıfı okulları mezunları ile denizcilik meslek lisesi güverte ve makine bölümü mezunlarına talep etmeleri halinde sınav şartı aranmadan ADB verilir. Denizcilikle ilgili eğitim veren fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının güverte ve makine bölümü mezunları, Deniz Harp Okulu mezunları, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Güverte ve Makine bölümleri mezunları ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri denizcilik alanı mezunlarına talep etmeleri halinde sınav şartı aranmadan ADB verilir."

şeklinde,

  4- Aynı Yönetmeliğin, 12'nci maddesinin birinci fıkrası ;

MADDE 12 – (1) Şekli Ek-2'de belirlenen Amatör Denizci Belgesi, sınavı takip eden iki ay içinde düzenlenir İdare tarafından düzenlenir ve sınavı başaran adaya veya yetkilendirdiği vekiline verilir.

şeklinde,

5-Aynı Yönetmeliğin, Ek-3 üncü maddesinin birinci fıkrası;

 EK MADDE 3 – (Ek:RG-8/5/2014-28994)  

(1)ADB belgesi olmadığı halde özel tekne kullanan kişilere 2500 1000 Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

şeklinde,

6-Aynı Yönetmeliğin, Ek-3 üncü maddesine 3 üncü ilave fıkra;

 "(3) Bu maddedeki fiiller için, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan mutlak ceza tutarları, o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır."

şeklinde,

7-Aynı Yönetmeliğin Ek-2'si Ek'te belirtildiği şekilde ,

değiştirilmiştir.

 

Bahse konu Yönetmelik değişikliği Odamız Web Sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat Bölümünde yayımlanmakta olup, bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.

 

                                                                                                                                Saygılarımızla,

 

                                                                                                         

 

                                                                                                                             Murat TUNCER                                                                                                                                                                                                                          Genel Sekreter  

 

 

EKLER:

Ek-1:  Yönetmelik Değişikliği (2 Sayfa)

 

DAĞITIM:

Gereği;                                                                      Bilgi:

 • Tüm Üyeler ( Web Sayfasında)                                 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
 • Amatör Denizcilik Federasyonu                                - Meclis Üyeleri
 • İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri       
 • İMEAK DTO 01, 02, 14, 31, 38, 39, 45, 46 ve
  48 No'lu Meslek Grubu Üyeleri

   

             

524_3502_pdf_Ozel_Teknelerin_Kullanimina_Iliskin_Yonetmelik_Degisikligi_pdf.pdf