• Anasayfa
  • |
  • Numunelik Eşya ve Model İthalatı

Numunelik Eşya ve Model İthalatı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ekte verilen 19.07.2023 tarih ve 7854 sayılı yazısı ile ekinde yer alan Ticaret Bakanlığı'nın 13.07.2023 tarih ve 87111027 sayılı yazılarında, numunelik eşya ve model olarak serbest dolaşıma sokulan eşyaya gümrük vergilerinden muafiyet uygulanmakta olduğu, numunelik ve model olarak söz konusu eşya ithalatının en yoğun olan sektörler için objektif kriterler getirilmek üzere bir çalışma ve düzenleme yapılması ve bir çalıştay gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, ithale konu eşyanın numunelik eşya ve model olma özelliğinin tespiti ile ilgili Ticaret Bakanlığı'nın yazısında detayları verilen hususlarda görüş talep edildiği vurgulanmaktadır.

Odamız görüşüne esas teşkil etmek üzere, konuya ilişkin görüş ve önerilerinizin en geç 01 Ağustos 2023 Salı günü mesai bitimine kadar (giti@denizticaretodasi.org.tr)  gönderilmesi hususunda bilgilerinizi arz/rica ederim.

518_1846_numunelik_e_ya_ve_model_ithalat_.pdf