• Anasayfa
  • |
  • Muafiyetlerin Kötüye Kullanımının Önlenmesi

Muafiyetlerin Kötüye Kullanımının Önlenmesi

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Ekte sunulan yazısında özetle;

30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgeleri ile yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma 21:00'den, Pazartesi 05.00'e kadar (cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak şekilde) sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması gerektiğine dair talimatın Valiliklere gönderildiği,

İlgi Genelge'nin ekinde yer alan listede ise; sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamamasını temin ve sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak yerlerin ve kişilerin belirtildiği,

Öte yandan son dönemde sokağa çıkma kısıtlamasından muafiyetin bazı art niyetli kişiler tarafından (sağlık randevusu alıp, randevuya dair belgeyi göstermek suretiyle hastane yerine başka yerlere gitmek; çalışma günü, vardiyası veya nöbeti olmadığı halde çalıştığına dair belgeyi ibraz ederek başka amaçla dışarı çıkmak vb. gibi) kötüye kullanılmaya çalışıldığına dair bilgilerin Bakanlıklarına ulaştırıldığı,

Bu kapsamda uygulamaya ilişkin olarak;

1- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde kısıtlamadan muafiyet tanınacak yerler ve kişilerle ilgili istisnanın kapsamı sadece muafiyet nedeni ile sınırlı olduğu,  bunun dışında genel muafiyet şeklinde bir durum kesinlikle söz konusu olmadığı,

2- Kişiler, muafiyete neden olan durum kapsamında ikametlerinden çıkabileceği,  bu süre içerisinde muafiyet nedenine dair zaman ve güzergâh ile sınırlı kalma zorunluluklarının bulunmadığı,

3- Zaman bakımından uygulamada; kişinin istisna kapsamına dahil olan durumu ile dışarıda bulunduğu zaman diliminin uyumluluğuna dikkat edilmesi gerektiği,

4-Güzergâh bakımından uygulamada; kişinin ikametinden ayrılma nedenini oluşturan duruma dair izlenmesi gereken rutin güzergahın dışına çıkılmaması gerektiği,

5-Bu doğrultuda denetim ekiplerince yürütülen kontrol faaliyetlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde dışarıda bulunan kişilerin kontrolleri sırasında;

-Muafiyet kapsamında olup olmadığı,

-Muafiyet sebebi ile sokakta bulunma nedeninin zaman ve/veya güzergâh açısından uyumluluk gösterip göstermediği,

hususlarına dikkat edilmesi, muafiyet sebebi ile zaman ve/veya güzergâh bakımından uyumluluk bulunmayan durumlarda ise idari yaptırım uygulanması gerektiği, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günler için geçerli olan muafiyetleri suiistimal eden/edebilecek kişilerle ilgili gerekli denetim faaliyetlerinin yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülmesi ve uygulamada herhangi aksamaya meydan verilmemesi istenmektedir.

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

 

1395_4562_muafiyetlerin_k_t_ye_kullan_m_n_n_nlenmesi.pdf