• Anasayfa
  • |
  • Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

             Sayın Üyemiz,

 

            Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 08.04.2017 tarih ve 30032 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girmiş olup, bahse konu Yönetmelikte özetle;

 

            - MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) Kıyı tesislerine ve balık çiftliklerine yanaşacak veya bu tesislerden ayrılacak 500 GT ve daha büyük tanker ve her türlü tehlikeli madde taşıyan gemi ve deniz araçları, 1000 GT ve daha büyük Türk Bayraklı gemi ve deniz araçları, 500 GT ve daha büyük yabancı bayraklı gemi ve deniz araçları ile 1000 GT ve üzerindeki yabancı bayraklı ticari ve özel yatlar kılavuz kaptan almak zorundadır.”

            1000 GT ve daha küçük yakıt ikmal gemileri kılavuz etap seyri olan liman sahalarındaki etap seyirleri de dâhil olmak üzere, kılavuz kaptan almak zorunda değildir.”

 

            - MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (h) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. “ğ) Kıyı tesisine yükleme/boşaltma amacıyla yanaşacak gemi ve deniz araçlarının yanaşacağı rıhtım veya iskele boyu; gemi boyundan en az %10 daha büyük olmak zorundadır. Bu tesislerdeki su derinliği, yanaşacak gemilerin yüklü su çekiminden en az 0,5 metre fazla olmak zorundadır.

 

            MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesine on birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve sonraki fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir. “(12) Türk karasuları ve içsularında seyreden veya faaliyet gösteren her türlü gemi ve deniz araçlarından kaynaklanan ve 5312 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan olay veya kirlenme durumunda liman başkanı tarafından ilgili gemi veya deniz aracına 5.000.000 TL’ye kadar idari para cezası verilir.”

 

şeklinde değişiklikler yapılmıştır.

 

            Söz konusu Değişiklik Yönetmeliğine, Odamız Web Sayfasının “Duyurular” içinde yer alan                    “Mevzuat Duyuruları” bölümünden ulaşılabilmektedir.

 

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

 

                                                                                                             Saygılarımızla

 

                                                                                                                  

                                                                                                                                    Murat TUNCER

                                                                                                                                    Genel Sekreter

EK-1:  Değişiklik Yönetmeliği (3 Sayfa)

EK-2: Değişik Yönetmeliği Ek’leri (31 Sayfa)

       (Odamız Web Sayfası)

 

 

 

 

DAĞITIM

GEREĞİ                                                                          BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri                  

- Türk Armatörler Birliği                                                     - İMEAK DTO Şube YK Başkanları  

- TAİS                                                                                  - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                             - Meclis Üyeleri                                                                                                          

  - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                        - T.D.İ. A.Ş.

- S/S İstanbul Anadolu Yakası Kumcular                           - İstanbul Şehir Hatları Tur. San. ve Tic. A.Ş.     

  Üretim ve Pazarlama Kooperatifi                                      - İDO A.Ş.                      

- GİSBİR                                                                             - BAU TÜRBAM

- GESAD                                                                            - WISTA Türkiye Derneği

- Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği                                      - Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası    

- KOSTBİR                                                                       - Gemi Mühendisleri Odası  

- Yalova Altınova Tersane Gir. San. ve Tic. A.Ş.

- YAGESAD

- UND

- TÜRKLİM

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

- Gemi Brokerleri Derneği

- Gemi Tedarikçileri Derneği

- UTİKAD

- ZEYPORT

- GEMTAC

- SULİM

- KOSDER

- ROFED

- İstanbul Turistik Yüzer Tesis İşletmeleri Derneği                           

- Balık Müstahsilleri Derneği

- S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği

- S.S. İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği

- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

- Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği

- Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş.

- Setur Kalamış Marina

- İspark İstinye Marina

- S.S. Avrasya Deniz Taş. Turz. Hiz. İnş. San. ve Tic. Aş.

- S.S. Turizm ve Yolcu Deniz Taşıyıcılar Koop.

- S.S. Boğaziçi Yolcu ve Tur. Den. Mot. Taş. Koop.

- Beyden Deniz Ulaşım Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

- S.S. Mavi Marmara Deniz Yolcu ve Turizm Mot. Taş. Koop.

- S.S. Kartal Deniz Yolcu Yük ve Tur. Mot. Taş. Koop.

- S.S. İstanbul Kartal Maltepe Bostancı Adalar

  Yük Taş. ve Gemi Serv. Den. Motorlu Taş.Koop.

- Teknomar Denizcilik ve Deniz Araçları İşletme ve Tic. A.Ş.

- Adatur Derneği

- Adalar Yolcu ve Yük Taş. Koop.                                                                                                           

268_1372_Limanlar_Yonetmeligi.pdf 268_1372_EK-1_Degisiklik_Yonetmeligi.pdf 268_1372_EK-2_Degisiklik_Yonetmeligi_Ekler.pdf