Libya/Zuvara Limanı Hk.

Sayın Üyemiz,

 

İlgi: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün

        15.03.2017 tarih ve E.22785 Sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile; Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan 09.03.2017 tarihli yazıdan bahisle, Libya’nın tamamında güvenlik sorununun bulunduğu, son zamanlarda Trablus’un batısında yer alan Zuvara şehrinin, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşadığı bölgeler içerisinde ön plana çıktığı, yakıt kaçakçılığı, insan ticareti/göçmen kaçakçılığı eylemleriyle de anılan bölgede, gemilerimizin ve gemi personelinin güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya kaldığı, Trablus Büyükelçiliğimizin 03 Mart 2017 tarihli seyahat duyurusunda; Libya’ya seyahat edecek vatandaşlarımızın gidecekleri bölgenin güvenliğini kontrol etmeleri, özellikle Zuvara’ya gidilmemesi, gemilerimizin de önerilen nakliye işleri yasal belgelerle güvence altına almadıkça Zuvara Limanına yanaşmamaları hususlarında kuvvetle tavsiyede bulunduğu,

 

hususu belirtilmektedir.

 

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.                                                                                                                                                                                                                                 Saygılarımızla

 

                                                                                                                        

                                                                                                                                    Murat TUNCER

                                                                                                                                    Genel Sekreter

DAĞITIM

GEREĞİ                                                                         BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                  - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri      

- Türk Armatörler Birliği                                                         - İMEAK DTO Şube YK Başkanları 

- TAİS                                                                                       - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

- UND

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

- Gemi Brokerleri Derneği

- KOSDER

- ROFED

- Balık Müstahsilleri Derneği

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

- Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası                                            

- Gemi Mühendisleri Odası

- WISTA Türkiye Derneği

- Gemi Sahibi Firmalar

- Acenteler