• Anasayfa
  • |
  • Libya Limanları İçin Güvenlik Seviyesi Düzenlenmesi Hk.

Libya Limanları İçin Güvenlik Seviyesi Düzenlenmesi Hk.

Sirküler No:       407     /2015

Sayın Üyemiz,

 

İLGİ: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün

          22.05.2015 tarih ve 35520 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

- Dışişleri Bakanlığının 13.01.2015 tarih ve 21252218-460.00-2015/7373654 sayılı yazısında yer alan görüşleri doğrultusunda; Libya'da yaşanan çatışmalar ve meydana gelen hava saldırıları nedeniyle, güvenlik durumundaki istikrarsızlık ve olumsuz gelişmeler çerçevesinde, "Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu Uygulama Yönetmeliği" ne istinaden ISPS Kod kapsamındaki Türk Bayraklı ticaret gemilerinden tüm Libya limanlarına uğrayanlar için Güvenlik Seviyesi 3 (üç) ilan edildiği ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 21.01.2015 tarih ve 3851 sayılı yazısı ile de ilgili kurum/kuruluşlara duyurulduğu,

- ISPS Koda tabi limanlarımızın ve gemilerimizin halihazırdaki güvenlik seviyelerine ilişkin duyurulara ise http://www.didgm.gov.tr/ internet adresinden "ISPS" başlığı altında eş zamanlı olarak yayımlandığı,

- Libya ve karasularında yaşanan çatışmalar ile meydana gelen hava saldırıları nedeniyle, ISPS Kod kapsamındaki Türk Bayraklı ticaret gemilerinden tüm Libya limanlarına uğrayanlar ve karasularından geçiş yapanlar için Güvenlik Seviyesi 3 (üç) ilan edilmiş olduğu, güvenlik tedbirlerine azami dikkat edilmesi, Libya ve karasularında yaşanan tehditler çerçevesinde gemi sahipleri, işleticileri, kaptanları ve acentelerin bilgilendirilmesi istenmektedir.

            Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.                                        Saygılarımızla

 

 

Murat TUNCER

Genel Sekreter

EK: İlgi Yazı Örneği (2 Sayfa)  (Web Sayfasında)                           

DAĞITIM

GEREĞİ                                                   BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)      - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri                  

- Türk Armatörler Birliği                                                  - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.          

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                         - İMEAK DTO Şube YK Başkanları                                                                                                          - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                      

- KOSTBİR    

- RODER                                                                   

- UND

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri                                                                

- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

- KOSDER

- ROFED

- Gemi Brokerleri Derneği

- GEMTAC

- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği                                                  

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği      

- Gemi Sahibi Firmalar           

- Acenteler     

 

 

407_2234_EK-407.pdf