• Anasayfa
  • |
  • Kutup Kodu Kapsamındaki Eğitimlerin Yetkilendirmesi Hk.

Kutup Kodu Kapsamındaki Eğitimlerin Yetkilendirmesi Hk.

​           Sayın Üyemiz,

            İlgi : Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 03.11.2018 tarih ve

                      E.82016 sayılı yazısı.

            İzmir Liman Başkanlığı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne gereği Odamıza da bilgi olarak gönderilen İlgi yazı ile;       

            26.10.2018 tarihli ve 38591462-4103 sayılı Odamız yazısı ile özetle; Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) tarafından yapılan bir ankete cevap vermek üzere Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Uluslararası Sözleşmesi (STCW) Kural V/4 kapsamında kutup bölgesinde çalışan gemilerdeki kaptan ve güverte zabitlerinin eğitim ve belgelendirmesi ile ilgili ulusal uygulamalar hakkında bilgi talep edildiği,

            Dokuz Eylül Üniversitesi'nin 30.10.2018 tarih ve 58849140-2027 sayılı yazısında ise; STCW Sözleşmesi Kural V/4'ün 1 Temimiz 2018 tarihinde yürürlüğe girdiği ve anılan eğitimlerin zorunlu hale geldiği bildirilerek, bu kural kapsamında verilmesi gereken "Kutup Sularında Çalışan Gemiler İçin Temel Eğitim ve Kutup Sularında Çalışan Gemiler İçin İleri Düzey Eğitimleri" nin Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi tarafından verilebilmesi için yetkilendirme talep edildiği, Aynı yazıda, eğitim kurumuna ait köprü üstü simülatörlerine 2010 yılında "Buzda Seyir" fonksiyonun ilave edildiği, iki öğretim üyesinin yurtdışında "Buzda Seyir" eğitimine gönderilerek sertifıkalandırıldığı, "Kışlama" ve Buzda Seyir" eğitimlerini 2011 yılından itibaren verdiklerini belirtilerek, temel ve ileri eğitimler için taslak eğitim programları gönderildiği,

            "Kutup sularında çalışan gemiler için temel eğitim ve ileri eğitim konularında Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından 2017 yılında gerçekleştirilen HTW alt komitesinin 4 üncü dönem toplantısında Kutup Sularında Çalışan Gemiler İçin Temel Eğitim Programı başlıklı IMO Model Kurs 7.11 kapsamında temel eğitim için 24 saat, Kutup Sularında Çalışan Gemiler İçin İleri Eğitim Programı başlıklı IMO Model Kurs 7.12 kapsamındaki eğitim için 30 saat eğitim süresi önerildiği,

            Bu itibarla, Kutup Sularında Çalışan Gemiler İçin Temel Eğitim ve Kutup Sularında Çalışan Gemiler İçin İleri Düzey Eğitim yetkilendirme talepleri için eğitim kurumlarının;

            -Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Güverte İşletim veya Yönetim düzeyinde yetkilendirilmiş bir eğitim kurumu olması,

            -IMO Model Kurs 7.11 ve 7.12'nin birer örneklerinin kurs bünyesinde bulundurulması ve bu model kurs kitaplarındaki öneri ve tavsiyelere uyulması,

            Kutup Sularında Çalışan Gemiler İçin Temel Eğitim Kurs programının, IMO 7.11 Model Kursunda yer alan müfredattaki tüm konuları kapsayacak şekilde ve toplam 24 saatte verilecek şekilde hazırlanmış olması,

            -Kutup Sularında Çalışan Gemiler İçin İleri Eğitim Kurs programının, IMO 7.12 Model Kursunda yer alan müfredattaki tüm konuları kapsayacak şekilde ve toplam 30 saatte verilecek şekilde hazırlanmış olması,

            -Buzda seyir fonksiyon ve senaryolarını içeren onaylı bir simülatöre sahip olunması,

            -Uzakyol Vardiya Zabitliği ve üstü bir yeterlik ile kutup bölgesinde çalışan bir gemide en az 1 yıl deniz hizmetine sahip veya İlgi yazı tarihinden önce " Buzda Seyir" veya İdarenin uygun göreceği eşdeğer bir eğitime istinaden bu konuda en az 1 yıl eğitim vermiş, simülatör eğitimi yetkisine haiz iki denizci eğitimci istihdam etmiş olması,

şartlarının aranacağı,

            Yukarıdaki koşullar çerçevesinde, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nin, Kutup Sularında Çalışan Gemiler İçin Temel Eğitim ve Kutup Sularında Çalışan Gemiler İçin İleri Düzey Eğitimlerini vermek üzere yetkilendirilmesinin uygun değerlendirildiği,

bildirilmektedir.

            Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.                                                                              Saygılarımızla                                                                                                

                                                                                                            

                                                                                                                                                  Murat TUNCER

                                                                                                                                                   Genel Sekreter

 

EK: İlgi Yazı Örneği (2 Sayfa)

           (Odamız Web Sayfasında)

 EK: Değişiklik Yönetmeliği (1 Sayfa)                                                                                                               

DAĞITIM:                                                                                                                                                                                                

Gereği:                                                                                        Bilgi:

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                         -Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

- Türk Armatörler Birliği                                                            - İMEAK DTO Şube YK Başkanları       

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop                                   - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.                                        

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                               - TAİS

 - UND                                                                                        - WISTA Türkiye Derneği  

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- BAU TÜRBAM

- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği

- D.E.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

- SULİM

- KOSDER

- ROFED                                                                                                                                 

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

- Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği                 

- Gemi Sahibi Firmalar                                                                                              

 

 

673_4322_673.pdf