• Anasayfa
  • |
  • Koronavirus (COVİD-19) Tedbirleri

Koronavirus (COVİD-19) Tedbirleri

İlgi yazı ile;
Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında, liman başkanlıkları tarafından alınması gereken tedbirlere ilave olarak 27.03.2020 tarihli ve 21705 sayılı Makam Oluru kapsamında aşağıda yer alan tedbirlerin de uygulanacağı;
- Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün 24.03.2020 tarih ve 80987995-E.9 sayılı yazısı ile 24 Haziran 2020 tarihinden önce sona eren Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgelerinin 3 ay süre ile uzatıldığı bildirilmiş olup, Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği kapsamında istenen kılavuz kaptan sağlık raporlarının geçerlik sürelerinin de aynı kapsamda 3 ay süre ile uzatıldığı,
- Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliği kapsamında istenen profesyonel sualtıadamları sağlık raporlarından süresi sona erenlerin 3 ay süre ile uzatıldığı,
- Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde faaliyet gösteren eğitim kurumları ile ilgili kurum/kuruluşların düzenlediği eğitim faaliyetlerinin askıya alınması nedeniyle , söz konusu eğitim faaliyetleri başlayıncaya kadar, yenileme eğitimi zamanı gelmiş kılavuz kaptanlardan yenileme eğitimi gerekliliği aranmayacağı,
- Aynı kapsamda, Gemi Acenteleri Yönetmeliği gereği verilen Gemi Acentesi Personeli Tanıtım Kartlarının, süre bitim tarihinden itibaren herhangi bir işleme gerek kalmadan 3 ay süre ile uzatıldığı,
bildirilmektedir.
Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

386_1087_koronavirus_covid_19_tedbirleri_109639.pdf