• Anasayfa
  • |
  • Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

17 Nisan 2022 tarih ve 31812 sayılı Resmî Gazete'de "Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır.

Bahse konu Yönetmelik değişikliği kapsamında özetle, "imza sirküleri" ibaresi "sicil tasdiknamesi" olarak değiştirildiği bildirilmiştir.

İlgili Yönetmelik duyurusu Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) "Genel, Mevzuat ve Kıyı Yapıları Duyuruları" bölümlerinde yayınlanmakta olup ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

316_1804_k_y_tesislerine_i_letme_izni_verilmesine_ili_kin_usul_ve_esaslar_hakk_nda_y_netmelik.pdf