• Anasayfa
  • |
  • Kıyı Tesilerine İşletme İzni Verilmesi Kapsamında Mevcut Kıyı Tesislerinin Proje Revizyonları ile Vaziyet Plan Onayları Hk. Genelge

Kıyı Tesilerine İşletme İzni Verilmesi Kapsamında Mevcut Kıyı Tesislerinin Proje Revizyonları ile Vaziyet Plan Onayları Hk. Genelge

Sayın Üyemiz,

 

            Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesi Kapsamında Mevcut Kıyı Tesislerinin Proje Revizyonları ile Vaziyet Planı Onayları Hk. Genelge"  24.05.2018 tarih ve E.343523 sayılı yazıları ile Web Sayfalarında(http://www.ubak.gov.tr/BLSM_WIYS/DISGM/tr/Belgelik/Guncel_Haber/20180525_115700_66968_1_64.pdf ) yayımlanmıştır

            İlgili Bakanlık tarafından, projesi bulunan tesislerin projelerinin güncellenmesi, projesi bulunmayanların ise prosedüre uygun hale getirilmesi ve bu tesislerin mukavemetinin ölçülmesi ile belirtilen hususlara ilişkin usul ve esasların belirlenmesinin gereğinin hasıl olması ve bu kapsamda Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 9.Maddesi ve Limanlar Yönetmeliği dikkate alınarak, Bakanlıklarınca mevcut kıyı tesisi vaziyet plan onayı ve proje revizyonu hakkında Ek'teki Genelge ile usul ve esaslar belirlenmiştir.

            Bilgilerinize arz ve rica ederiz.

 

                                                                                                                                                    Saygılarımızla,

 

 

                                                                                                         

                                                                                                                                                    Murat TUNCER

                                                                                                                                                     Genel Sekreter  

 

EKLER:

Ek-1:   Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesi Kapsamında Mevcut Kıyı Tesislerinin Proje

             Revizyonları ile Vaziyet Planı Onayları Hk. Genelge (5 Sayfa)

 

DAĞITIM:

Gereği :                                                                     Bilgi:

  • İlgili Üyeler (Web Sayfamızda)                                 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeler
  • GİSBİR
  • TÜRKLİM
  • GESAD
  • İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri
  • İMEAK DTO 03,04,05,06,07,08,13,14,31,33,

           38,45,46 ve 48 No'lu Meslek Komiteleri Üyeleri

311_2140_pdf_kiyi_tesisleri_proje_sureci_genelge.pdf