• Anasayfa
  • |
  • Kılavuzluk Hizmetlerinde COVID-19 Tedbirleri Hk.

Kılavuzluk Hizmetlerinde COVID-19 Tedbirleri Hk.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 10.12.2020 tarih ve E-19463099-145.02-69011 sayılı yazısı ile, Genel Müdürlüklerinin 25.03.2020 tarih ve E.21295 sayılı yazıları ile Koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı kılavuzluk teşkilatları tarafından alınması uygun görülen tedbirler bildirilmiş olmakla beraber sonrasında 29.05.2020 tarih ve 29328 sayılı yazıları ile bu tedbirlerin kaldırıldığı ve tüm iş ve işlemlerin İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile diğer ilgili kurumların tedbir ve kararları doğrultusunda yürütülmesi hususlarının talimatlandırıldığı,

Konuyla ilgili olarak, 03.12.2020 tarih ve 67504 sayılı Bakanlık yazısında, Koronavirüs salgınının önlenmesi için risklerin en aza indirilerek denizyolu taşımacılığının idamesinin her zamankinden daha önem arz ettiği belirtilmiş ve gemiadamlarının "deniz lojistiği ve tedarik zincirinde kilit çalışan" olarak kabul edildiği, yazıda devamla, kılavuz kaptanların görev yaptıkları süre içerisinde İçişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi döneminde lojistik sektöründe çalışanlar için belirlenen kurallara tabi olduklarının vurgulandığı,

Bu kapsamda, denizyolu taşımacılığının daha da önem arz ettiği bu salgın döneminde, riskli bir ortamda stratejik bir görev üstlenen kılavuz kaptanlarımızı salgın hastalık riskinden uzak tutabilmek ve onlara emniyetli bir çalışma ortamı oluşturabilmek amacıyla yeniden ilave tedbir alınması gerektiği,

Bu itibarla, kılavuzluk teşkilatları tarafından alınan tedbirlerin yanında, aşağıda listelenen tedbirlere eksiksiz bir şekilde ve titizlikle uyulacağı, bu tedbirlerin Liman Başkanlıkları tarafından liman idari sahasında görevli tüm kılavuzluk teşkilatlarına bildirileceği, söz konusu tedbirlerin uygulanmasında yaşanabilecek aksaklıkların kılavuzluk teşkilatları tarafından ilgili Liman Başkanlığı'na bildirilerek gerekli önlemlerin alınmasının sağlanacağı hususları belirtilmektedir.

1. İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından alınan tedbir ve kararlara uyulacaktır.

2. Kılavuzluk hizmeti veren teşkilatlar vardiya sayılarını artırarak bulaşma riski açısından daha emniyetli bir şekilde en az sayıda kılavuz kaptan ile vardiya sistemi oluşturacaktır. (Bulaşma durumunda aynı vardiyada daha az sayıda kılavuz kaptan olması için önemlidir.)

3. Vardiyadaki kılavuz kaptanların diğer vardiyalardaki kılavuz kaptanlar ile görüşmemesi ve aynı ortamı kullanmaması için gerekli tedbirler alınacak, aynı ortamın kullanılmasının zorunlu olduğu durumlarda ve özellikle vardiya değişimlerinde bulaşma riskinin en aza indirilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.

4. İstasyonların, yaşam alanlarının, araçların ve kılavuz botlarının dezenfektasyonu sürekli olarak sağlanacaktır.

5. Kılavuzluk teşkilatları tarafından tek kullanımlık lastik eldiven, el dezenfektanı, basit tıbbi maske ve tek kullanımlık tulum vb. kişisel koruyucu ekipmanlar kılavuz kaptanlara sağlanacak ve gemiden inişte söz konusu ekipmanlar uygun bir şekilde bertaraf edilecektir.

6. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ve güncellenen sağlık ve temizlik kurallarına uygun hareket edilecektir.

7. Kılavuzluk teşkilatları, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan eğitici rehberleri, kılavuz teşkilatı çalışanlarına iletecek ve bilgilenmelerini sağlayacaklardır.

8. Kılavuz kaptan alınmadan önce acenteler vasıtası ile gemi tarafından köprüüstünün dezenfekte edilmesi sağlanacaktır.

9. Kılavuz kaptan gemiye çıkmadan önce köprüüstünde bulunan fanlar kapattırılacaktır.

10. Köprüüstüne çıkış ve inişlerde yaşam mahali dışındaki merdivenler kullanılacaktır.

11. Kılavuzluk hizmeti mümkün olduğu ölçüde gemi kırlangıcından verilecektir.

12. Köprüüstünde seyir emniyetini zafiyete uğratmayacak şekilde en az personel ile manevra yapılması sağlanacak, manevra sırasında vardiya değişimlerine izin verilmeyecek, köprüüstünde görevli tüm personelin maske takması dahil olmak üzere koruyucu tedbirleri alması sağlanacak ve kişilerle en az 2 metre mesafede iletişim kurulacaktır.

13. Kılavuz kaptanlar, gemi personelinde hastalık belirtilerinden herhangi birini fark ederse (öksürük, halsizlik, vb.) derhal ilgili Liman Başkanlığına bilgi vereceklerdir. Liman Başkanlığı tarafından Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne durum iletilerek söz konusu gemi personeli ve ilgili kılavuz kaptanın tekrar sağlık denetiminden geçirilmesi sağlanacaktır.

14. Gemi kaptanı ve kılavuz kaptan arasında imzalanan köprüüstü kontrol listeleri ve hizmet verildiğini gösteren belgelerin mümkün olduğu ölçüde elektronik ortamda yapılması sağlanacak, mümkün olmadığı durumlarda kullanılan kağıt, kalem veya diğer ofis malzemelerinden bulaşma riskinin önlenmesi için gerekli tedbirler kılavuzluk teşkilatları ve gemiye hizmet veren acenteler tarafından müştereken alınacaktır.

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

 

1380_4526_k_lavuzluk_hizmetlerinde_cov_d_19_tedbirleri_hk.pdf