• Anasayfa
  • |
  • KEGM 2021 Yılı Ruhsatlandırma Hizmetleri Ücret Tarifesi

KEGM 2021 Yılı Ruhsatlandırma Hizmetleri Ücret Tarifesi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM)'nün resmi web sayfasında (https://www.kiyiemniyeti.gov.tr/AnnouncementDetail/220/DUYURU) yer alan duyuruda;

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Yönetim Kurulunca, 30.12.2020 Çarşamba günü 2020/167 karar no.su ile 2021 yılına ait ruhsatlandırma hizmetleri ücret tarifelerinde ücrete tabi kalemlerin gözden geçirilerek her bir hizmet bedelinin ilgili mevzuat kapsamında maliyet analizlerinin yapılması suretiyle hizmet bedellerinin artırılmasına yönelik güncelleme yapıldığı,       

2020 yılının Mart ayının ortasından itibaren başlayan COVID-19 salgın hastalığının ekonomik etkileri sebebiyle deniz ve hava bandı telsiz ücret tarifesinde yapılan artışın uygulanmasında zorlukların yaşandığı,

Bu kapsamda, COVID-19 salgın hastalığının ekonomik etkilerinin sona ermesine müteakiben tekrar değerlendirmeye alınmak üzere, mevcut 2020 yılına ait deniz ve hava bandı telsiz ücret tarifesi ile devamının sağlanacağı ve ruhsat hizmetleri için ödeme işlemi gerçekleştirilen abonelere tarife  farklarından doğacak tutarın iade sürecinin başlatıldığı belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

0_0_kegm_2021_y_l_ruhsatland_rma_hizmetleri_cret_tarifesi.pdf