İsrail Limanları Hk.

             Sayın Üyemiz,

 

İlgi: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'nün

        23.02.2017 tarih ve E.16173 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

            Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan 09.02.2017 tarihli yazıda, daha önce İskenderun Limanı çıkışlı Türk Bayraklı bir geminin İsrail'in Hayfa Limanında karşılaşmış olduğu bir sorundan bahisle; Güvenlik hassasiyeti ve refleksinin yüksek olduğu İsrail Limanlarına sefer yapan gemilerin ve bu gemilerin kalkış yaptığı liman idarelerinin, her türlü evrak ve gerekler için azami dikkat ve itina göstermelerinin, bu limanlarda sorun yaşamamak açısından oldukça önemli olduğunun ifade edildiği,

 

bildirilmektedir.

 

            Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.    

                                                                                                                           Saygılarımızla

 

                                                                                                                        

                                                                                                                                    Murat TUNCER

                                                                                                                                    Genel Sekreter

                                                                                  

DAĞITIM:                                                                                                                                                                                                

Gereği:                                                                                        Bilgi:

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                         -Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

- Türk Armatörler Birliği                                                             - İMEAK DTO Şube YK Başkanları       

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop                                     - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.                                        

- TAİS                                                                                          

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                                

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri                                                                           

- GEMTAC

- UND                                                                                        

- SULİM

- KOSDER

- ROFED

- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği      

- WISTA Türkiye Derneği

- Gemi Sahibi Firmalar                                                                                                                   

- Acenteler