• Anasayfa
  • |
  • İngiltere ve İngiltere İlişkili Kişilere Yönelik Önlemler

İngiltere ve İngiltere İlişkili Kişilere Yönelik Önlemler

Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nden alınan 04.01.2021 tarih ve 499 sayılı yazıda;

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden alınan 02.01.2021 tarih ve 149-1 sayılı yazı ile dünyayı tehdit eden  COVID-19 pandemisi sürecinde; İngiltere'den son dönemde yurda giriş yapan ve PCR test sonucu pozitif çıkan kişilerden geriye dönük yapılan taramalar neticesinde yeni mutasyon ile uyumlu virüs yükü tespit edildiği,

Söz konusu yazıda devamla, uluslararası giriş noktaları da dâhil olmak üzere ülkemize yeni varyant SARS-CoV-2 virüsünün girişinin önlenmesi amacıyla İngiltere ve İngiltere ilişkili kişilere yönelik alınan önlemlerin belirtildiği,

 Bu çerçevede;

-Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün 21.12.2020 tarih 13588399/149/2168 sayılı yazısı ile İngiltere uçuşlarının durdurulmasına ek olarak İngiltere'den gelen tahliye uçuşları, özel jet uçuşları vb. her türlü uçuşun geçici olarak tamamen durdurulduğu,

-Son 10 gün içerisinde İngiltere'de bulunan ve Türkiye'ye kara, hava veya deniz yoluyla gelen kişiler Valilikler tarafından belirlenen alanlarda 14 gün boyunca karantina altına alınacağı,

-Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün 25.12.2020 tarihli 13588366-149-E.2224 sayılı yazısı ile belirtilen Türkiye'ye giriş yapacak kişilerin ülkeye girişlerinden önceki son yetmiş iki (72) saat içerisinde yapılmış negatif SARS-CoV-2 PCR testlerinin ibrazına devam edileceği, PCR testleri kontrollerinin pasaport işlemleri sırasında yapılacağı, süreçlerin paydaşlarla birlikte koordineli ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için uluslararası giriş noktalarında gerekli tedbirlerin alınması gerektiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

24_97_ingiltere_ve_ingiltere_ili_kili_ki_ilere_y_nelik_nlemler_hk.pdf