• Anasayfa
  • |
  • İngiltere, Danimarka, G. Afrika ve Brezilya Uçuşlarının Durdurulması

İngiltere, Danimarka, G. Afrika ve Brezilya Uçuşlarının Durdurulması

Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nden alınan 26.01.2021 tarih ve 499 sayılı yazıda;

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün 22.01.2021 tarih ve 76 sayılı yazısına atfen, dünyayı tehdit etmeye devam eden COVID-19 pandemisi sürecinde; İngiltere, Güney Afrika Cumhuriyeti kaynaklı mutasyona uğramış olan SARS-CoV-2 virüsünün farklı ülkelerden de izole edildiği, yeni varyant SARS-CoV-2 virüsünün ülkemizde yayılımının önlenmesi amacıyla, 21.12.2020 tarih 2168 sayılı yazıları ile durdurulan İngiltere, Danimarka, Güney Afrika Cumhuriyeti uçuşlarına ek olarak22.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Brezilya uçuşlarının da durdurulduğu (tahliye uçuşları, özel jet uçuşları vb. dahil),

Bu kapsamda;

-Son 10 gün içerisinde İngiltere, Güney Afrika Cumhuriyeti, Danimarka ile Brezilya'da bulunan ve kara, hava, deniz yolu ile Türkiye'ye gelen kişilerin girişlerinden, önceki son yetmiş iki (72) saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmeleri sonrası ülkeye alınması,

-Türkiye'ye girişlerini takiben Valiliklerce belirlenecek mekanlarda 14 gün karantina altına alınmaları,

-Karantina sürelerinin 10. gününde PCR testleri yapılarak test sonuçları negatif çıkanların 10. günün sonunda karantinasının sona erdirilmesi,

-PCR testi yapılmayanların karantinalarının 14 güne tamamlanması,

-PCR testleri pozitif çıkanların tedavilerinin ise Sağlık Bakanlığı COVID-19 rehberi doğrultusunda yapılması,

hususları belirtilerek, süreçlerin paydaşlarla birlikte koordineli ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesi istenmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

99_350_ingiltere_danimarka_g_afrika_ve_brezilya_u_u_lar_n_n_durdurulmas_.pdf