• Anasayfa
  • |
  • İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No:3

İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No:3

İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan 01.02.2021 tarih ve 050.01.04 sayılı Ek'te sunulan yazıda özetle;

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 23.01.2021 Cumartesi günü saat 11:00'da Vali Yardımcısı Niyazi ERTEN başkanlığında toplandığı,

Covid-19 virüsünün yeni bir varyantının İngiltere'de görülmesi üzerine, bu varyantın ülkemize girişinin engellenmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı'nın 02.01.2021 tarih ve 3 sayılı Genelgesi doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan 07.01.2021 tarih ve 1 No.lu karar ile virüsün yeni varyantının görüldüğü İngiltere'den tüm uçuşların (genel havacılık ve veya tahliye uçuşları da dahil) durdurulması kararının alındığı,

Konuya ilişkin ortaya çıkan yeni gelişmeler ile virüsün yeni varyantına Brezilya'da ve Güney Afrika'da rastlanmasından ötürü Covid-19 virüsünün yeni varyantının ülkemize girişinin önlenmesi amacıyla tüm sınır kapılarımızda (kara, hava, deniz) etkin bir uygulamanın hayata geçirilmesine yönelik olarak İçişleri Bakanlığı'nın 02.0l.2021 tarih ve 3 sayılı Genelgesi doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan 07.01.2021 tarih ve 1 No.lu kararında belirtilen hususlara ilave olarak aşağıda belirtilen tedbirlerin alınmasının zorunlu hale geldiği,

İçişleri Bakanlığının 22.01.2021 tarihli ve 1097 sayılı Genelgesi kapsamında;

1-İçişleri Bakanlığı'nın 02.01.2021 tarih ve 3 sayılı Genelgesi doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan 07.01.2021 tarih ve 1 No.lu karar ile İngiltere için getirilen uçuş yasağına bu ülkeden kalkış yaparak ülkemiz üzerinden diğer ülkelere uçacak transit/transfer uçuşlarının da dahil edilmesine,

2-Brezilya'dan ve Güney Afrika'dan ülkemize yapılacak tüm uçuşların (genel havacılık uçuşları, ticari uçuşlar, transit/transfer uçuşları ve/veya tahliye uçuşları dahil) durdurulmasına,

3-Sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapan tüm yolcuların pasaportlarında kaşe kontrollerinin titizlikle yapılmasına ve son 10 gün içerisinde Brezilya'da veya Güney Afrika'da bulunduğu anlaşılan kişilerin ülkemize giriş yaptığının tespit edilmesi halinde bu kişilerin İstanbul Valiliği'nce belirlenen Gençlik ve Spor Bakanlığı Maltepe Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdunda 14 gün boyunca karantina altına alınmalarına, bu yurdun kapasitesinin yeterli olmaması halinde karantina için kullanılacak olan yurt-yurtların İstanbul Valiliği'nce belirlenmesine,

4-Pasaport ibraz etmeksizin, kimlik göstererek ülkemize giriş hakkına sahip ülke vatandaşlarına da son 10 gün içerisinde Brezilya'da veya Güney Afrika'da bulunup bulunmadıkları sorulup buna göre işlem tesis edilmesine,

Kaymakamlar, Sınır Kapısı Mülki İdari Amirleri ve ilgili kurumlarca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek, uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararlarının alındığı belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

134_452_il_h_fz_ss_hha_meclis_karar_no_3.pdf