• Anasayfa
  • |
  • İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No:116

İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No:116

İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan 30.12.2020 tarih ve 050.01.04 sayılı Ekte sunulan yazıda özetle;

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 30.12.2020 Çarşamba günü saat 13:30'da Vali Yardımcısı Niyazi ERTEN başkanlığında toplandığı, vatandaşlarımızca son dönemde alınan tedbirlere uyumda gösterilen özveri sonucunda Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılımında yeniden düşüş eğilimine girildiğinin kamuoyunun malumu olduğu, alınan tedbirlerin eksiksiz ve süreklilik taşıyacak şekilde uygulanmasının bu başarının devamı açısından büyük önem taşıdığı,

Bu amaçla, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının önümüzdeki hafta için yılbaşı akşamını da kapsayacak şekilde 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21:00'dan, 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05:00'a kadar uygulanmasının kararlaştırıldığı,

İçişleri Bakanlığının 23.12.2020 tarih ve 21267 sayılı ve 27.12.2020 tarih ve 21494 sayılı Genelgeleri ile yılbaşı öncesi, yılbaşı akşamı ve sonrasında alınması gereken güvenlik tedbirleriyle birlikte Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınması gereken önlemlerin de belirlenerek Valiliklerine bildirildiği, bu kapsamda Covid-19 salgınıyla mücadeleyi akamete uğratmamak adına kalabalıkların kontrolsüz şekilde bir araya gelmesine neden olacak yılbaşı kutlamalarına müsaade edilmemesi gerektiği talimatının verildiği,

Sosyal izolasyonun teminine yönelik pek çok tedbirin uygulandığı bir ortamda; turistik faaliyetler kapsamında geçici bir süreyle Ülkemizde bulunan ve bu nedenle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan yabancı turistlerin eylemlerinin de salgının yayılımının düşürülmesinde yakalanan başarıyı gölgelememesi ve salgınla mücadelede zafiyet algısına neden olmaması açısından, İçişleri Bakanlığı'nın 30.12.2020 tarihli ve 21654 sayılı genelgesi çerçevesinde 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21:00'dan 1 Ocak 2021 Cuma günü saat 10:00'a kadar;

- İstanbul İlinde simgesel özellikleri bulunan, şehrimizle özdeşleşen ve kutlama/toplanma alanı olarak bilinen İstiklal Caddesi ve Sultanahmet Meydanına, yabancı turistler de dâhil olmak üzere tüm girişlerin sınırlandırılmasına,

- Sınırlamalara ilişkin kamuoyu bilgilendirmelerinin zamanında yapılmasına ve sınırlama getirilen süre boyunca bu yerlere kişilerin girişini engelleyecek şekilde fiziki güvenlik tedbirlerinin alınmasına,

- Belirtilen cadde veya meydanlarda sınırlama getirilen süre boyunca kişilerin (yabancı turistler de dâhil) bir araya gelebilecekleri etkinliklere kesinlikle müsaade edilmemesine,

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

116_4689_il_h_fz_ss_hha_meclis_karar_no_116.pdf